ستاد کشوری:

تهران، شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک ۱۳۹، طبقه دوم             ۸۶۰۱۵۳۴۲-۰۲۱


مراکز بازتوانی سرطان:

اصفهان: خیابان مطهری، بعد از پل شیری، کوچه ۳۵، بن‌بست امین‌الدوله، پلاک                      ۳۲۳۳۱۰۵۱-۰۳۱

 

تهران: شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک ۱۳۹، طبقه دوم             ۸۶۰۱۵۳۴۲-۰۲۱


بخش طب تسکینی:

تهران، میدان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان کریم‌خان زند، خیابان به‌آفرین، بیمارستان فیروزگر          ۸۲۱۴۱۷۵۵-۰۲۱


شبکه مراقبت در منزل:

اصفهان:خیابان مطهری، بعد از پل شیری، کوچه ۳۵، بن‌بست امین‌الدوله، پلاک                         ۳۲۳۳۳۰۲۹-۰۳۱

تهران:شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک ۱۳۹، طبقه اول               ۸۶۰۱۵۳۲۹-۰۲۱


ارتباط با روابط عمومی و جلب مشارکت‌های مردمی:           ۰۹۳۷۰۰۶۸۰۰۷