غربالگری، تشخیص و مرحله بندی

آدنوکارسینوما تهاجمی روده بزرگ

آدنوکارسینوما (سرطان) یی که از یک پولیپ روده بزرگ شروع می شود

پولیپ های روده بزرگ

آدنوکارسینوما تهاجمی روده بزرگ

تومور بدخیم در روده: وقتی از روده شما نمونه گیری شده زیر میکروسکوپ توسط پزشک متخصص که سالیان درازی است  تمرین در این کار دارند که به این پزشکان اسیب شناس میگویند.پاتولوژیست گزارشی که یک تشخیص برای هر نمونه گرفته شده را بعه دکتر شما ارسال میکند. این گزارش به مدیریت سلامتی شما کمک میکند. سوالات و پاسخهایی که در گزارش پاتولوژی میاید به منطور کمک به درک شما در زبان پزشکی که در گزارش پاتولوژی است وقتی  شما نمونه گیریتان را دریافت میکنید‌ ان را مشاهده میکنید. انها تمام اطلاعاتی را که در یک گزارش اسیب شناسی هستند و از بخشی از روده شما برداشته شده برای درمان سرطان روده بزرگ را پوشش میدهد.

گزارش چه چیزی را نشان میدهد؟ کور روده، روده بالارونده، روده میانی، روده پائین رونده، روده حالقوی یا رکتوم اینها قسمتهایی از روده بزرگ است. کور روده اغاز روده بزرگ است جایی که روده کوچک مواد زائد را به روده بزرگ وارد میکند . روده بالارونده ، روده میانی، روده پایین رونده، و روده حلقوی قسمتهای دیگر روده بزرگ بعد از کور روده است. انتهای روده بزرگ به راست روده متصل میشود ، جاییکه مواد زائد ذخیره میشود تا از طریق مقعد خارج شود.

تومور بدخیم در راست روده و روده بزرگ چیست؟

تومور بدخیم نوعی سرطان است که در سلولهایی ایجاد میشود که غدد را تشکیل میدهد که باعث ایجاد مخاطی در داخل روده بزرگ و راست روده میشوند این شایعترسن نوع سرطان روده و راست روده است.

کلمات تهاجمی و نفوذی به چه معناست؟

همانطور که سرطان روده بزرگ رشد میکند و فراتر از پوشش داخلی روده بزرگ یا مخاط گسترش میابد انرا تومور بدخیم یا نفوذپذیر نامگداری کرده اند تومورهایی که تهاجمی هستند سرطانهای واقعی نامیده میشوند این تومورها میتوانتد به دیگر نقاط بدن منتقل شوند.

ایا این به این معنی است که تومور عمیقا گسترش یافته است و ایا با پیشرفت کم در ارتباط است؟

نه همیشه. این به این معنی است که این یک سرطان واقعی است. نمونه فقط بخش کوچکی از تومور را که از داخل راست روده گرفته میشود و بنابراین نمیتواند همیشه نشان دهد که عمیقا تومور در دیواره ی روده وارد شده است. به منظور اطلاع از اینکه تا چه حد سرطان تهاجم کرده است پاتولوژیست باید تمام تومور را داشته باشد( در عمل جراحی برداشته میشود).

تمایز به چه معنا است؟ تمایز درجه سرطان است که بر اساس مقدار غیر طبیعی بودن سلولها در زیر میکروسکوپ تقسیم میشوند. سرطانهایی که در درجه بالاتر یا ضعیفتر هستند تمایل به رشد و گسترش سریعی دارند. سرطان روده بزرگ معمولا به سه طبقه تقسیم میشود: درجه پایین، درجه متوسط، درجه بالا گاهی اوقات با این حال ، انرا فقط به دو درجه تقسیم‌ میکنند خوب متوسط( درجه پایین) و ضعیف ( درجه بالا).

مفهوم درجه در سرطان روده به چه معناست؟

درجه یکی از مهمترین فاکتوری است که به پیش بینی اینکه چطور سرطان رشد و گسترش پیدا کرده است کمک میکند. سرطانهای روده ای با درجه بالا تمایل به رشد و گسترش سریعتری نسبت به سرطانهای روده با درجه متوسط دارند. با این حال، عوامل دیگر نیز در تشخیص تومور مهم است، از جمله تا چه حد سرطان گسترش یافته است( که نمیتواند بر روی نمونه تعیین شود) .

اگر کلمات عروقی، لنفاوی، یا عدقی لنفاوی نوشته شده باشد به چه معناست؟

این واژه ها به این معنی است که سرطان در رگهای خونی یا عروق لنفاوی روده بزرگ وجود دارد بنابراین افزایش شانس اینکه سرطان در خارج از روره بزرگ گسترش یابد زیاد است. با این حال، این به این معنی نیست که سرطان در شما گسترش یافته یا درمان شدنی نیست. وجود این درجات ممون است عامل دیگری باشد که نوع درمان پس از برداشت سرطان را توصیه میکند.

پولیپ چیست؟

پولیپ یک فرایند رشد بافت از درون روده به حفره ی سلولی ( مرکز تو خالی) روده بزرگ است انواع مختلف پولیپها در زیرمیکروسکوپ متفاوت هستند. پولیپهای خوش خیم( غیر سرطانی) رشد میکنند اما سرطان میتواند در برخی از انواع پولیپها شروع شود.

گزارش ممکن است نشان دهد که علاوه بر سرطان پولیپهای آدنوم یا پولیپهای هایپر پلاستیک وجود دارند این به چه معناست؟

پولیپهای روده شایع هستند پولیپهای هایپر پلاستیک معمولا خوش خیم هستند( سرطانی یا پیش سرطانی نیستند) و دلیلی برای بوجود امدن سرطان نیستند. اما انواع مختلف پولیپ ادنوماتوز باید حتما برداشته شوند. با این حال، اگر پولیپها علاوه بر سرطان در جای دیگری در روده بزرگ وجود داشته باشد معمولا تحت تاثیر درمان قرار میگیرند.

اگر ماده بزاقی مانند یا چسبناک در گزارش ذکر شده باشد این به چه معنا است؟

ماده بزاقی توسط روده تولید میشود که به روان شدن روده کمک میکند سرطان روده که مقدار زیادی از ماده بزاقی مانند یا یک ماده ی چسبناک را تولید میکند بعنوان تومور بدخیم یا کلوئید شناخته میشود. بطور معمول وقتی که انرا در نمونه میبینند درمان را تحت تاثیر قرار نمیدهند.

اگر نمونه ازمایشات خاص مانند بی ثباتی ریز ماهواره ها MSH6, MSHZ, MLH1, PMS2 را گزارش کنند به چه معنا است؟

در برخی از سرطانهای روده ای ازمایشات ازمایشگاهی خاص ممکن است یک اختلال را که بعنوان بی ثباتی ریز ماهوارهها  یاMSI در سلولهای سرطانی نامیده میشوند را نشان دهند. بی ثباتی ریز ماهواره ها با نقص( جهش) در چندین ژن ناهمگونMMR شامل MLH1, MSH, MSH2, PMS2,همراه است. نقصهای به ارث رسیده در این ژنها میتواند منجر به یک بیماری به نام سندروم لینچ یا سرطان روده غیر پولیپی ارثی شوند. اگر سرطان شما دارای MSIیا نقص در یک ژن MMRباشد پزشک شما ممکن تست مشاوره ی ژنتیکی و ازمایش خون فرد را بررسی کند که ایا شما دارای سندروم لینچ هستید یا خیر؟ افراد مبتلا به سندروم لینچ‌ همراه با داشتن خطر بالای ابتلا به سرطان روده بزرگ خطر ابتلا به برخی  ازسرطانهای  دیگر نیز در انها افزایش میابد. سایر اعصای خانواده که جهش زنتیکی مشابه را به ارث برده اند نیز در معرص خطر ابتلا به این سرطان قرار دارند .

نتایج ازمایش MSIهمچنین ممکن است بر روی درمان سرطان روده بزرگ تاثیر بگدارد ررای مثال ابتلا به سرطان در مرحله اولیه با سطح پایین MSI یا بدونMSIممکن است نیاز به درمان تهاجمی بیشتری نسبت به سایر سرطانهای اولیه داشته باشد.

اگر گزارش نمونه گیری ازمایشات خاص مانندNRAS, KRAS, BRAFرا نشان دهد به چه معنا است؟

این ازمایشات تغییرات را درژنهای KRAS, NRAS, BRAFرا در درون سلولهای سرطانی جستجو میکنند. برای افراد مبتلا به سرطان روده پیشرفته، این ازمایشها میتواند تعیین کند که ایا ممکن است درمان با انواع خاصی از داروها برای شما بهتر باشد یا خیر؟ بعبارت دیگر انها کمک میکنند که پزشک شما بهترین درمان را برای درمان سرطان شما استفاده کند. اگرچه این ازمایشها جهشهای زن خاصی را جستجو میکنند و انها ممکن است ربطی به ازمایش یا مشاوره ژنتیکی نداشته باشد انها فقط اطلاعات مربوط به سرطان را میگیرند و نوع خاصی از درمان را که شما نیاز داشته باشید به شما توصیه میکنند. بخاطر داشته باشید که هر بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ حتی در درمان با جراحی ممکن است نیاز به درمان دیگر نداشته باشد منطور اینکه درمانها ممکن است متفاوت باشند و همانند هم نیستند.

توضیحات بیشتر