درباره سرطان روده بزرگ

آزمایشات ژنتیکی، غربالگری و پیشگیری برای افرادی که دارای سابقه ی خانوادگی سرطان کلورکتال هستند

اگر سابقه ی خانوادگی پولیپها یا سرطان ‌کلورکتال را دارید خطر ابتلا به سرطان کلورکتال در شما زیاد است. این خطر حتی در افرادی که سابقه ی خانوادگی قویی از سرطان کلورکتال دارند زیادتر است.سرطان در خویشاوندان نزدیک یا درجه اول از قبیل والدین، برادرها و خواهرهابیشتر ارتباط دارد اما سرطان در بستگان دورتر نیز میتواند مهم باشد. داشتن این بیماری در دو نفریا تعداد زیادتری از بستگان به سرطان کلورکتال، خطر ابتلا به این بیماری را بیشتر میکند، تا اینکه فقط یک نفر به آن مبتلا شده باشند. این موضوع بیشتر در با این در ارتباط است که آیا بستگان شما در سنین جوانتر این بیماری در آنها تشخیص داده شده است؟ اگر شما سابقه ی خانوادگی سرطان کلورکتال را دارید با پزشک خود صحبت کنید.ممکن است صحبت کردن با یک مشاور ژنتیک یا سایر متخصصان سلامتی که در زمینه مشاوره ی ژنتیک آموزس دیده اند بهره ببرند.  آنها میتوانند سابقه ی خانوادگی شما را بررسی کنند تا بفهمند که احتمال دارد شما یک سندروم سرطان خانوادگی داشته باشید. مشاوران همچنین میتوانند به شما کمک کنند که آیا آزمایش زنتیکی برای شما مناسب است یا نه؟ اگر شما آزمایش داده اید یا یک ژن غیر نرمال پیدا کرده اید گامهایی وجود دارد که میتوانید برای کاهش خطر ابتلا به سرطان کلورکتال ، از جمله غربالگری بطور منظم در سن کمتر یا حتی اگر نیاز باشد جراحی انجام دهید. اما قبل از اینکه  آزمایش ژنتیکی انجام شود، باید بدانید که نتایج ممکن است خطری را به شما بگوید یا ممکن است موردی نباشد. آزمایشات ژنتیک کامل نیستند. این آزمایشها ممکن است برای برخی از افراد واضح و روشن نباشد به همین دلیل این موضوع مهم است که شما قبل از تصمیم گیری برای آزمایش یک مشورتی با مشاوره ژنتیک  داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر این مورد، شما باید نسبت به تست ژنتیک برای سرطان و انچه در آزمایشات ژنتیک برای سرطان اتفاق میافتد را بدانید.

آزمایشات ژنتیکی کمک میکند به نشان دادن این که آیا اعضای خانواده بعلت  سندروم سرطانی ارثی مانند سندروم اینچ( همچنین بعنوان سرطان کلورکتال غیر پولیپی شناخته شوند) یا پولیپهای غده ای فامیلی (اف ای پی) ایا خطر ابتلا به سرطان کلورکتال را به ارث برده اند؟ در خانواده هایی که شناخته شده است که یکی از آنها سندرومهای ارثی را دارند معمولا توصیه میشود که عربالگری منطم برای تشخیص سرطان کلورکتال در سن کم آغاز شود و غالبا غربالگری بیشتری انجام شود. اعضای خانواده که مورد آزمایش قرار گرفته اند و میدانند که جهش ژنی ندارند میتوانند در همان سن عربالگری کنند و در معرض خطر کمتری قرار بگیرند.

ازمایش سندروم لینچ( سرطان عیر پولیپی ارثی)

سندروم اینچ میتواند بشدت خطر ابتلا به سرطان کلورکتال را افزایش دهد. خطر ابتلا به سرطان کلورکتال در این افراد بسته به اینکه جهش ژنتیک باعث این سندروم شده باشد بین ۱۰ تا ۸۰ درصد میباشد. افراد با سندروم لینچ همچنین خطر ابتلا به سرطانهای دیگر از جمله سرطان رحم، تخمدانها، معده، روده کوچک، پانکراس، کلیه ها، مغز، میز نای ( لوله هایی که ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل میکند) و مجرای صفراوی را دارند.

چه افرادی باید برای سندروم لینچ ازمایش شوند؟

یک سری دستورالعمل که پزشکان غالبا برای تعیین اینکه چه کسانی باید از آزمایشات یا مشاوران ژنتیکی استفاده کنند وجود دارد. معیار امستردام ( براساس سابقه ی خانوادگی) و دستورالعملعهای تجدید نظر شده Bethesda  برای افرادی که مبتلا به سرطان کلورکتال هستند وجود دارد.

معیار امستردام

پزشکان دریافته اند که تعداد زیادی از خانواده هایی که سندروم اینچ دارند دارای ویژگیهای خاصی هستند که معیارهای امستردام شناخته میشوند.

حداقل سه نفر در خانواده مبتلا به سرطان مرتبط به سندروم لینچ هستند

یک نفر از خانواده ی درجه اول ( والدین، برادر، خواهر، یا فرزند) حداقل دو نسل انها پی در پی تحت تاثیر این بیماری قرار میگیرند.

اگر همه ی این موارد مربوط به خانواده ی شما باشد ، ممکن است بخواهید بدنبال مشاور زنتیک باشید اما اگر سابقه ی خانوادگی شما معیارهای امستردام را داشته باشد، این همیشه به این معنا نیست که شما سندروم لینچ را دارید و بسیاری از خانواده ها با سندروم لینچ معیارهای امستردام را ندارند.

دستورالعملهای بررسی شده Bethesda  

دومین مجموعه معیارها، به نام دستورهای اصلاح شده بتسدا، میتواند برای کمک به تصمیم گیری در مورد اینکه آیا فرد مبتلا به سرطان کلورکتال باید برای تغییرات ژنتیکی که با سندروم لینچ دیده میشود ازمایش شود( این تغییرات بی ثباتی ریزماهواره هانامیده میشود) این معیارها شامل حداقل یکی از موارد زیر باشد:

شخصی که مبتلا به سرطان کلورکتال است جوانتر از ۵۰ سال باشد

فرد مبتلا به سرطان کلورکتال یا سرطانهای دیگر ( رحم، معده، پانکراس، روده کوچک، تخمدان، کلیه، مغز، میز نای، یا مجرای صفراوی) مرتبط با سندروم لینچ باشد.

افرادی که جوانتر از ۶۰ سال هستند و سرطان دارای مشخصه های خاصی است که با سندروم لینچ دیده میشود

افراد درجه اول خانواده ( والدین، خواهر و برادر، یا فرزندان) جوانتر از ۵۰ سال که با سرطان کلورکتال یا سرطان دیگری نرتبط با سندروم لینچ تشخیص داده شده اند.

افرادی که دو یا بیشتر از بستگان درجه اول یا دوم( عمه، عمو، خواهرزاده، برادرزاده، یا پدر و مادر بزرگ) که دارای سرطان کلورکتال یا سرطان مربوط به سندروم لینچ در هر سنی بوده اند.

اگر یک فرد مبتلا به سرطان کلورکتال دارای معیارهای بتسدا باشند ، ممکن است ازمایش برای MSI  توصیه شود اگرMSI  یافت شد پزشک معمولا توصیه میکند که بیمار برای جهشهای ژنتیکی مرتبط با سندروم لینچ آزمایش شود. این موضوع مهم است که بدانیدکه اکثر افرادی که معیارهای بتسدا را دارند سندروم لینچ ندارند و شما میتوانید سندروم لینچ داشته باشید و هیچ یک از معیارهای ذکر شده را نداشته باشید. همه ی پزشکان از دستورالعمل بتسدا استفاده نمیکنند برای تصمیم گیری اینکه چه کسانی باید آزمایش MSI داشته باشند.در واقع، برخی از کارشناسان توصیه میکنند که باید تمام سرطانهای کلورکتال برای MSI آزمایش شوند. اکثر پزشکان ازمایش ژنتیکی برای سندروم لینچ برای کسانیکه ازمایش سرطان جواب مثبت به MSI دارند را توصیه میکنند. حتی اگر شما سرطان نداشته باشید ، پزشک شما ممکن است حدس بزند که سندروم لینچ در خانواده شما بر اساس موارد سرطان کلورکتال و سایر سرطانهای مرتبط با این سندروم در بستگان شما  شایع باشد. در این صورت ، پزشک شما ممکن است توصیه های ژنتیکی برای ارزیابی خطر ابتلا را به شما توصیه کند.

اگر خانواده ی شما دارای سندروم لینچ باشد :

در خانواده هایی که برای سندروم لینچ شناخته شده اند ، پزشکان توصیه میکنند که اعضای خانواده که آزمایش مثبت در جهش ژنتیک دارند و یا کسانی که آزمایش نشده اند باید شروع به غربالگری کلونوسکوپی زودتر از بیست سالگی کنند. آزمایشات هر یک یا دو سال یکبار باید انجام شود به این ترتیب پولیپها میتوانند برداشته شوند و هر گونه سرطان را در اولین مرحله ی ممکن میتوان پیدا کرد. ( به بخش توصیه های انجمن سرطان امریکا در مورد تشخیص زود بهنگام سرطان کلورکتال مراجعه کنید) افرادی که شناخته شده اند منظور مبتلا به بیماری اند یکی از جهشهای ژنی را دارند که با عمل جراحی و برداشتن قسمتی از روده میتوان به آنها کمک کرد.

آزمایش برای پولیپهای عده ای خانوادگی یا اف ای پی :

پولیپهای غده ای خانوادگی معمولا صدها پولیپ را در روده بزرگ یا راست روده سبب میشوند که در طول زمان منجر به سرطان کلورکتال میشوند. از انجاییکه اف ای پی باعث ایجاد پولیپ و سرطان کلورکتال زودتر از سن معمول غربالگری سرطان کلورکتال شروع میشود بعضی وقتها تا زمانیکعه فرد مبتلا به سرطان شود این بیماری تشخیص داده نمیشود. مشاوره ی ژنتیکی برای افرادی که ممکن است اف ای پی بر اساس سابقه ی شخصی یا خانوادگی خود داشته باشند در دسترس است اگر تغییرات در ژن باعث بوجود امدن اف ای پی در یک فرد شده باشد پزشکان توصیه میکنند که بستگان نزدیک ( برادران، خواهران و فرزندان) ازمایش شوند. اف ای پی ممکن است همچنین به این که فرد در طی روند کلونوسکوپی مقدار زیادی پولیپ ببیند که به علت مشکلاتی شبیه خونریزی از راست روده یا مقعد یا کم خونی است مشکوک به این بیماری شوند.

افرادی که برای تغییر ژن مرتبط با اف ای پی آزمایش مثبت دارند باید در نوجوانی شروع به عربالگری با کلونوسکوپی شوند. ( توصیه های انجمن سرطان امریکا در مورد تشخیص زودرس سرطان کلورکتال را ببینید). افراد مبتلا به اف ای پی، خطر ابتلا به سرطان کلورکتال در طول عمرشان تقریبا صد در صد است و در اعلب موارد قبل از ۵۰ سالگی رشد میکند. بسیاری از پزشکان توصیه میکنند که افراد مبتلا به اف ای پی وقتی در سن ۲۰ سالگی هستند برای اینکه از پیشرفت سرطان جلوگیری کنند قسمتی از روده آنها برداشته میشود.

ازمایش برای سایر سندرومهای سرطانی ارثی

دیگر سندرومهای ارثی مانندMYH و MUTYH مرتبط با پولیپ و سندروم پتز جفرز همچنین میتوانند خطر ابتلا به سرطان کلورکتال را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. اگر معیارهای خاصی وجود دارد که نشان دهد که ممکن است یکی از سندرومها را داشته باشند پزشک ممکن است مشاوره ژنتیکی و ازمایش بمنظور جستجوی تغییرات ژنی که باعث ایجاد انها میشود را توصیه کند.

توضیحات بیشتر