آسیب شناسی کولون

 هنگامی که روده بزرگ شما نمونه برداری شد، نمونه های گرفته شده زیر میکروسکوپ و توسط پاتولوژیست مورد بررسی قرار می گیرد. پاتولوژیست گزارشی را برای پزشک شما ارسال می کند که تشخیص هر نمونه را در آن توضیح می دهد. اطلاعات موجود در این گزارش برای درمان و مدیریت مراقبت از شما استفاده می شود. اطلاعات موجود در این صفحه به منظور کمک به شما در درک گزارش پاتولوژی نمونه گرفته شده از  روده بزرگ آورده شده است.

آگاهی از گزارش پاتولوژی تان

آدنوکارسینوما نوعی سرطان است که از سلول­هایی ترشح کننده موکوز برای روان شدن داخل روده بزرگ و راست روده  آغاز می شود. این سرطان شایع ترین نوع سرطان روده بزرگ است.

پولیپ رشد بافت داخلی روده از سمت پوشش داخلی روده بزرگ به داخل لومن (مرکز توخالی) روده بزرگ است.

پولیپ هایی که با سرعت اندک در سطح رشد می کنند، پولیپ های مبتنی بر سطح گفته می شوند که به حالت بی پروا گفته می شوند. پولیپ های دندانه دار پولیپ هایی هستند که در زیر میکروسکوپ ظاهر دندان اره ای دارند.