میزان تخمینی ابتلا به سرطان در ایران – سال ۲۰۱۸
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی

میزان ابتلا به سرطان در سال ۲۰۱۸- همه سرطان‌ها، زن و مرد، همه سنین

میزان ابتلا به سرطان در سال ۲۰۱۸- همه سرطان‌ها، زنان، همه سنین

میزان ابتلا به سرطان در سال ۲۰۱۸- همه سرطان‌ها، مردان، همه سنین

خلاصه آمار شیوع و مرگ و میر سرطان درسال ۲۰۱۸

نرخ بروز ۱۰سرطان شایع

نرخ بروز ۱۰سرطان شایع بر اساس جنسیت

نرخ بروز و مرگ و میر ۱۰سرطان شایع بر اساس جنسیت

آمار بروز،مرگ و میر،شیوع براساس محل سرطان