میزان تخمینی ابتلا به سرطان در ایران – سال 2018
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی

میزان ابتلا به سرطان در سال 2018- همه سرطان‌ها، زن و مرد، همه سنین

میزان ابتلا به سرطان در سال 2018- همه سرطان‌ها، زنان، همه سنین

میزان ابتلا به سرطان در سال 2018- همه سرطان‌ها، مردان، همه سنین

خلاصه آمار شیوع و مرگ و میر سرطان درسال 2018

نرخ بروز 10سرطان شایع

نرخ بروز 10سرطان شایع بر اساس جنسیت

نرخ بروز و مرگ و میر 10سرطان شایع بر اساس جنسیت

آمار بروز،مرگ و میر،شیوع براساس محل سرطان