اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در راستای ارتقاء سلامت، از طریق آموزش مداوم به تمامی دانش آموختگان جامعه پزشکی، تدوین سیاست های آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با هدف حمایت از مشمولین و تدوین استانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشکی و اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جهت ارتقاء کیفیت آموزش مداوم انجام وظیفه می کند. 
و در این راستا اقدام به راه اندازی سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی نموده است.

امکانات سامانه

 اطلاع رسانی مطلوب از رویدادهای آموزش مداوم به مشولین قانون آموزش مداوم 
 جستجوی برنامه های آموزش مداوم توسط مشمولین و مراکز آموزش مداوم 
 ثبت نام در برنامه های حضوری وغیرحضوری توسط مشمولین 
 کاهش زمان ثبت نام مشمولین در برنامه ها با توجه به ثبت اطلاعات اولیه مشمول در سامانه و عدم نیاز به ورود اطلاعات تکراری 
 امکان اطلاع رسانی به دبیران برنامه ها و مشمولین از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی 
 مشاهده کارنامه آموزش مشمول با توجه به تجمع اطلاعات برنامه های مشمولین 
 مدیریت لیست ثبت نامی مشمولین در برنامه ها 
 تکمیل و ارسال مجوز برنامه های آموزش مداوم توسط مراکز آموزش مداوم از طریق سامانه و حذف روند طولانی ارسال مستندات کاغذی 
 کاهش زمان دسترسی ستاد به اطلاعات مجوزهای صادره توسط مراکز آموزش مداوم و حذف سیستم کاغذی 
 شدن ثبت مجوز مراکز آموزشی Online تسهیل روال صدور مجوز با توجه به امکان ارسال و دریافت پیام برای مراکز آموزش مداوم و ستاد 
 … 

شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به سایت آموزش مداوم به نشانی http://www.ircme.ir از رویدادهای علمی با خبر گردید.