کتب چاپ شده

کتاب مراقبه با دعا در دو فصل به رشتة تحریر درآمده است؛ در فصل اول، مهارت معنوی‌ یعنی ذکر و دعا، آثار آن و رابطة آن با سلامت و رابطة دعا با اجابت به‌ اختصار بیان شده است. در فصل دوم نیز جملات دعایی کوتاه انتخاب شده است تا افراد به‌ راحتی بتوانند آن را حفظ و تکرار کنند و این الگوها با گذشت زمان جزء نگرش‌های فرد شود تا در موقعیت‌های دشوار، فکر خود را با ذکر خدا تقویت کند. اذکار قدسی منتخب در این کتاب نیز در پاسخ به نگرانی‌‌های بیمار با نگاهی روان‌شناختی و با هدف آرامش‌بخشی قدسی بیمار آورده شده است.تقویت کند. اذکار قدسی منتخب در این کتاب نیز در پاسخ به نگرانی‌‌های بیمار با نگاهی روان‌شناختی و با هدف آرامش‌بخشی قدسی بیمار آورده شده است.

کتاب بیماری و بیداری در سه فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول ضرورت معنویت، تعریف معنـویت و مراقبت معنوی، درد معنوی، معنابخشی به رنج و اثر درمانی آن و تأثیر نگرش‌های معنوی بر فرایند درمان به اختصار بیان شده است.
مفهوم‌شناسی تقویت روحیه و تکنیک‌های معنوی برای تقویت نگرش بیمار توسط خود بیمار از مهم‌ترین مباحث در فصل دوم می‌باشد. در آخرین فصل به فرایند تقویت روحیه و نگرش بیمار توسط اطرافیان پرداخته شده است. در نهایت اصول لازم جهت ارائه مراقبت معنوی در منازل ارائه می‌شود.

کتاب آرامش با نیایش در دو فصل تدوین شده است؛ در فصل اول‌، موضوعات چرایی و چگونگی و آداب انواع دعا، دعا و اجابت، دعا در روان‌شناسی دین و طب مکمل، نگرش نو و کاربردی به دعا و تحلیل آرامش با نیایش آمده است.
در فصل دوم‌، دوازده دعا همراه حدیث کساء با نگاه روان‌شناختی و ‌براساس نیازسنجی بیماران انتخاب شده که خوانندگان ‌براساس نیاز خود آن را انتخاب و مطالعه می‌کنند. در قسمت‌های راهبرد معنوی، قبل از هر دعا، تکنیکی بیان شده است که پیشنهاد می‌شود برای به‌دست‌آمدن نتیجۀ مطلوب به آن عنایت شود.

با توجه به نگرش‌ها و جهان‌بینی‌های مختلف، تعاریف متعدد و متفاوتی از معنویت ارائه شده است که غالبا کارایی و جامعیت کافی ندارد. لذا به منظور دستیابی به یک الگوی علمی، کارآمد و بومی از تعریف معنویت و مراقبت معنوی، کارگروه مراقبت معنوی مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا)، از سال 1392 با شکل‌دهی جلسات مستمر علمی تشکیل شد. با توجه به اینکه در زمان تدوین این کتاب، گایدلاین یا منبع واحد و معتبری درخصوص مبانی و راهکارهای ارائه مراقبت معنوی با رویکرد بومی و بر اساس فرهنگ دینی وجود نداشت، دغدغۀ اصلی این کارگروه، گردآوری منابع مرتبط و تولید علم بومی در زمینۀ اصول و مبانی مراقبت معنوی از بیماران بود. این کارگروه بیش از صد جلسه برگزار کرد و به‌صورت دقیق و موشکافانه دربارۀ همۀ موضوعات مرتبط، بحث‌های دقیق علمی انجام داد. رویکرد علمی، عملیاتی و کاربردی با دغدغه‌های بومی و دینی، مهم‌ترین شاخصۀ این جلسات بود.
در راستای تدوین این کتاب، مراقبان معنوی، روان‌پزشکان و روان‌شناسان نگارندۀ کتاب، حدود 1000 مورد مراقبت معنوی در کلینیک و بیمارستان، هشت دوره گروه‌درمانی معنوی برای مجموعا 371 نفر و 500 مورد مراقبت در منزل از بیماران مراحل انتهائی زندگی را انجام دادند. لذا در روند نگارش سعی شده است که محتوای پدیدآمده در فضای بالینی نیز کاملاً کاربردی بوده و مبتنی بر اصول علمی مراقبت روان‌شناختی باشد.
در این کتاب مباحث مرتبط با مبانی معنویت و مراقبت معنوی، شرایط ارائه مراقبت معنوی، شیوه ارزیابی و غربالگری نیاز به مراقبت معنوی، نحوه ترغیب بیمار به دریافت مراقبت معنوی، شیوه انجام مداخلات معنوی بر اساس اصول روان‌شناختی به صورت فردی، گروهی و در منزل بیماران ارائه شده است.

اولین گام در حوزه مراقبت معنوی کشف نیازها و سوالات معنوی بیماران و همراهان آن‌ها می‌باشد. نیازها و سوالات معنوی بیماران پس از 3 سال ارتباط مستمر با بیمار و مصاحبه با حدود 1000 بیمار به دست آمده است. این سوالات و نیازها بر اساس موضوعات به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول سوالات و نیازهای معنوی بیماران، بخش دوم سوالات و نیازهای روان‌شناختی بیماران و همراهان و بخش سوم سوالات و نیازهای پزشکی مربوط به بیمار و همراه بیمار.

کتاب چـه کنم؟ پاسـخ به سوالات فقهـی خاص بیمـاران صعب العلاج می باشد. چالش‌های معنوی در مذهب و سلامت و نحوه تدوین و فرایند پاسخ‌دهی به نیازهای فقهی و نیز ضرورت و محدودیت مباحث فقهی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. این سوالات بر اساس ارتباط مستقیم کارشناس مذهبی و روحانی تیم با بیماران بستری در بیمارستان استخراج گردیده و پاسخ آن‌ها با توجه به شرایط خاص این بیماران بر اساس الگوهای فقهی و شرعی ارایه شده است. مهم‌ترین موضوعات این کتاب عبارت است از: طهارت و نجاست، نماز، روزه و احتضار.

گودکان از آنجایی که به طور طبیعی در آغاز مسیر عمر و زندگی هستند، لذا به احتمال زیاد با تغییرات و ازدست‌دادن‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و به سبب قرار گرفتن در مراحل مختلف تحولی، به لحاظ ذهنی و عاطفی، درصورتی که حمایت نشوند و آموزش نبینند، در معرض آسیب‌های بیشتری قرار خواهند گرفت. نکته مهم درباره کودکان این است که هرچه سن کودک پایین‌تر بوده و کودک به سن کلامی نرسیده باشد، به این علت که توان بیان احساسات را ندارند و والدین یا مراقبان کودک، احساسات را به چالش نمی‌کشند، معمولاً پیچیدگی سوگ بیشتر خواهد شد. این کتاب علاوه بر مروری نظری به رویکرد‌های تببین کننده‌ی سوگ در کودکان، دارای بخش‌های عملی و دستورالعمل‌ها و باید‌ها و نباید‌هایی در خصوص کار با کودکان سوگوار است.امید است مخاطبان با ارائه بازخوردها، در هرچه بارورترشدن آن یاری‌مان کنند.

جهت خرید غیرحضوری کتب مراقبت معنوی با روابط عمومی شعبه اصفهان تماس حاصل فرمایید.