غربالگری، تشخیص و مرحله بندی

آیا پولیپ و سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه قابل تشخیص است؟

پروتکل انجمن سرطان آمریکا برای غربالگری سرطان روده بزرگ

آزمایشات غربالگری سرطان کولورکتال

علائم و نشانه های سرطان کولورکتال

آزمایشات تشخیصی و مرحله بندی سرطان روده بزرگ

آگاهی از گزارش آسیب شناسی(پاتولوژی)

مراحل سرطان کولورکتال

نرخ بقا در سرطان روده بزرگ

سؤالاتی که میتوانید از پزشک خود در مورد سرطان روده بزرگ بپرسید

آیا پولیپ و سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه قابل تشخیص است؟

غربالگیری فرایند جستجوی سرطان در افرادی است که علایم این بیمارز را ندارند. عربالگری سرطان کلورکتال بطور متظم یکی از قویترین سلاحهای سرطان کلورکتال است. غربالگری اعلب میتواند سرطان کلورکتال را در مراحل اولیه زمانبی که انها خیلی کوچک هستند و پخش نشده اند را پیدا کنند در این مرحله درمان خیلی راحتتر است. غربالگری بطور منظم میتواندحتی از بوجود آمدن سرطان کلورکتال پیشگیری کند. یک پولیپ میتواند بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد تا به سرطان تبدیل شود.با غربالگری، پزشکان میتوانند پولیپها را پیدا کنند و آنها را بردارند قبل از اینکه انها بتواند به سرطان تنبدیل شود.

چرا غربالگری سرطان اینقدر مهم است؟

سرطان کلورکتال علت اصلی مرگ و میر در زنان  و مردان در ایالات متحده امریکا است. اما میزان مرگ و میر در( تعداد مرگ و میر هر صد هزار نفر در سال) سرطان کلورکتال در چندین دهه کاهش یافته است. یکی از دلایل این موصوع این است که پولیپهای کلدرکتال در حال حاضر توسط غربالگری پیدا شده و برداشته میشوند قبل از اینکه انها بتوانند به سرطان تبدیل شوند. وقتی که سرطان کلورکتال در مراحل اولیه قبل از اینکه به نقاط دیگر پخش شود پیدا شود، میزان زنده بودن حدود ۹۰ در صد است. اما فقط حدود ۴ مورد از ۱۰ سرطان کلورکتال در این مرحله یافت میشود. وقتی که سرطان در بیرون از روده و راست روده گسترش پیدا کند میزان بقا کمتر است. متاسفانه در حدود ۱ در ۳ نفر در ایالات متحده باید برای تشخیص سرطان کلورکتال ازمایش شوندکسانی که هرگز غربالگری نشده اند. این ممکن است بخاطر این باشد که آنها نمیدانند که غربالگری منظم میتواند جان آنها را از این بیماری نجات دهد یا بخاطر بعضی مسایل مثل هزینه و بیمه سلامتی قادر به انجام اینکار نیستند. آزمایشات غربالگری سرطان کلورکتال برای تشخیص سرطان کلورکتال را بیشتر مطالعه کنید. توصیه های انجمن سرطان امریکا در مورد تشخیص زودرس سرطان کلورکتال ، دستورالعملهای آنها برای استفاده ی این آزمایشها برای پیدا کردن سرطان کلورکتال و پولیپها میباشد. 

توضیحات بیشتر