ارزش‌های مراقبت‌ حمایتی و تسکینی

خدمات تسکینی، خدماتی است که توسط یک تیم دلسوز و آموزش دیده که اعضای آن داری تخصص های گوناگونی هستند ارائه می شود. به عنوان یک تیم، کارکنان مکسا به ارزش هایی اعتقاد دارند که شاید کمتر بتوان نظیر آن را در جایی دیگر دید. اعضای تیم حمایتی، با بردباری آماده پاسخ به نیاز های بیمار و خانواده او هستند تا کیفیت زندگی ایشان را به بالاترین میزان ممکن برسانند. افرادی از رشته ها و تخصص های مختلف، متعهد شده اند تا با همکاری یکدیگر، نیازهای بیمار و خانواده او را از جنبه های مختلف تامین کنند. اعضای این تیم متعهد شده اند تا بر اساس جدیدترین داده های علمی و با به کار گرفتن پیشرفته ترین روش ها در حوزه ی طب تسکینی، به مراقبت از بیمار بپردازند. آنها می کوشند تا در تمام مراحل، خواسته ها و باورهای بیمار و خانواده او را مورد توجه قرار داده و با کمک خودِ آنها، خدمات و مراقبت های لازم را ارائه کنند.

در مراقبت های حمایتی و تسکینی، یکی از مهمترین هدف ها، کاهش درد و آلام بیمار است. درد ممکن است جسمی، روانی و یا حتی روحانی باشد. برای تیم حمایتی، هیچ تفاوتی ندارد که جسم بیمار آزرده است یا روان یا اندیشه او. اعضای تیم حمایتی، با تکیه بر تخصص های مختلفی دارند، تلاش می کنند هر نوع آزردگی بیمار و اطرافیان او را از بین ببرند.