ارجاع تخصصی به واحد سایکو-انکولوژی (مراقبت روانشناختی در سرطان)

در صورت وجود هریک از موارد زیر، صرفاً در صورتی که برخاسته از یا مرتبط با ابتلای فرد به سرطان باشد، لازم است بیمار تحت مراقبت های تخصصی سایکو-انکولوژی قرار گیرد. لازم به تذکر است که وجود هریک از این موارد، در صورتی که ارتباطی با ابتلای فرد به سرطان نداشته باشد (مثلا از قبل وجود داشته است یا به علت دیگری ایجاد شده باشد) مانع از ارجاع به واحد سایکو انکولوژی می گردد. درضمن امکان ارائه این خدمات برای خانواده فرد مبتلا، در صورت اینکه بیمار قبلا در مکسا پرونده تشکیل داده باشد، امکان پذیر است.

 

 • افسردگی (همچنین بیماری دو قطبی (Bipolarity) و/یا شیدایی (Mania) )
 • اضطراب (Anxiety)، وحشت زدگی (Panic) ، نگرانی یا فوبیا (Fobia) های مرتبط با سرطان (مانند فوبیای سوزن، ترس از عود و…)
 • پریشانی احساسی (Emotional Distress) پاسخ های احساسی نامناسب به بیماری (افکار منفی، پرخاشگری،تحریک پذیری، متهم کردن و…)
 • اخلال در روابط (خانوادگی و غیر آن) و  مختل شدن برقراری ارتباط
 • دلیریوم (Delirium) و اختلالات شناختی
 • اختلال انطباقی  (Adjustment Disorder) و/یا ناتوانی در کنار آمدن (Coping) با شرایط جدید زندگی
 • اختلال در عملکرد های جنسی
 • مسائل مرتبط با درمان (مانند عدم پذیرش درمان به دلیل عوارض جسمی یا اجتماعی، بی اعتمادی به تیم درمانی و…)
 • مسائل مربوط به بازتوانی یا دوران پس از درمان (مانند بازگشت به اجتماع، بدریختی (Disfigurement) و تصور از بدن (Body Image)، عدم اطمینان به آینده، کاهش اعتماد به نفس و…)
 • اخلال در درمان و مراقبت های مربوط به سرطان به واسطه اختلالات روانشناختی قبلی
 • سنجش ریسک (خودکشی، آسیب به خود، آسیب به دیگران و…)
 • وجود تشویش در خانواده و نیاز خانواده به کسب اطلاع (تحت خدمات Family Care)
 • مسائل مربوط به پایان حیات در بیمار و اطرافیان (سوگ پیچیده، کنار آمدن با فقدان و…)