بخش‌ بیمارستانی طب تسکینی

بسیاری از بیماران در طول دوره بیماری دچار شرایط جسمی و عوارض شدیدی می‌شوند که ناچاراً نیاز به بستری در بیمارستان پیدا می‌کنند‌. در این شرایط دریافت خدمات تسکینی و کاهش درد و سایر علائم آزارنده در محیط بیمارستانی مجهز در اولویت قرار می‌گیرد. در بخش بستری طب تسکینی تلاش می‌شود تا خدمات بالینی مورد نیاز بر اساس اصول علمی روزآمد به بیماران ارائه شود، به گونه‌ای که در کم‌ترین زمان بتوانند ادامه خدمات تسکینی را در محیط آرام منزل دریافت کنند‌.

خدمات در بخش طب تسکینی

  • ویزیت توسط پزشک عمومی و متخصص و ارائه خدمات پزشکی تسکینی به منظور کاهش مشکلات جسمی آزار دهنده ناشی از بیماری از قبیل درد، تهوع و استفراغ، مشکلات تنفسی، زخم‌ها و …
  • مراقبت پرستاری شامل مراقبت از زخم بستر، انجام سونداژ، تعبیه لوله معده و …
  • مشاوره به خانواده بیمار در خصوص ماهیت، سیر و مدیریت بهینه بیماری
  • ویزیت توسط روان‌پزشک، روان‌شناس و مراقب معنوی
  • جلسات مراقبت خانوادگی (Family Care)