تاریخچه مکسا

 • تدوين طرح، اهداف و برنامه‌هاي پنج ساله در كميته تخصصي طرح (اسفند 1388)
 • راه‌اندازي درمانگاه طب تسكيني در مجتمع بیمارستانی امید اصفهان (ارديبهشت 1389)
 • راه‌اندازي شبکه مراقبت در منزل در اصفهان (مهر 1391)
 • راه‌اندازي‌كلينيك بازتوانی پس از درمان در اصفهان (فروردين 1392)
 • راه‌اندازي بخش طب تسكيني در بيمارستان فيروزگر تهران (مهر 1392)
 • راه اندازی کلینیک مشاوره ژنتیک و پیشگیری از سرطان در اصفهان (فروردین 1393)
 • راه‌اندازی ستاد کشوری مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء در تهران (شهریور 1393)
 • حمایت از بخش طب تسکینی فارس در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران (بهمن 1393)
 • راه‌اندازي‌كلينيك بازتوانی پس از درمان در تهران (تیر 1395)
 • راه‌اندازي شبکه مراقبت در منزل در تهران (تیر 1395)
 • حمایت از واحد مراقبت روان‌شناختی مجتمع بیمارستانی امید اصفهان (مهر 1395)
 • راه‌اندازی واحد مراقبت روان‌شناختی در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) (تیر 1396)
 • راه‌اندازی شبکه مراقبت در منزل خمینی‌شهر با مشارکت خیریه بقیه‌الله الاعظم (عج) (تیر 1396)
 • راه‌اندازی شبکه مراقبت در منزل نجف‌آباد با مشارکت خیریه قمر بنی هاشم (ع) (شهریور 1396)