تشخیص زود هنگام سرطان پستان

سرطان پستان گاهی بعد از بروز علایم تشخیص داده می‌شود اما سرطان پستان در بسیاری از زنان پیش از بروز علایم تشخیص داده می‌شود. و این دلیل اهمیت غربالگری‌های منظم است.

آیا تشخیص زودهنگام سرطان پستان ممکن است؟

سرطان پستان گاهی بعد از بروز علایم تشخیص داده می شود اما سرطان پستان در بسیاری از زنان پیش از بروز علایم تشخیص داده می شود. و این دلیل اهمیت غربالگری های منظم است.

پروتکل انجمن سرطان آمریکا برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان 

تصویربرداری برای یافتن سرطان پستان

تست های متفاوتی برای تشخیص سرطان پستان وجود دارد.اگر پزشک شما ناحیه ی مورد نگرانی در تست های غربالگری یافته باشد (ماموگرافی)، یا اگر علایمی که حاکی از سرطان پستان است داشته باشید، تست های بیشتری برای تشخیص قطعی نیاز دارید.

ماموگرافی

سونوگرافی پستان

MRI پستان

عکسبرداری های جدید پستان

نمونه برداری

زمانی که ماموگرافی، سایر روش های عکس برداری یا تست های فیزیکی تغییراتی که ممکن است حاکی از سرطان پستان باشد را شناسایی کند، نمونه برداری انجام می شود. نمونه برداری تنها روش تشخیص قطعی سرطان پستان است.

نمونه برداری از پستان

آزمایشاتی برای بررسی متاستاز سرطان پستان

اگر پزشک به گسترش یافتن سرطان به سایر اندام ها مشکوک شود، به آزمایشات بیشتری مانند، عمس برداری اشعه ایکس قفسه سینه، سی تی اسکن، اسکن استخوان، پت اسکن، یا MRI احتیاج است.

آزمایشاتی که برای تشخیص متاستاز سرطان پستان استفاده می شود.

تشخیص سرطان پستان در طول بارداری

بروز سرطان پستان حین بارداری نادر است با این حال اگر توده یا تغییر نگران کننده ای در پستان خود مشاهده کردید با پزشک خود در این باره صحبت کنید.

تشخیص سرطان پستان در طول بارداری