تفاهم نامه‌ها و قرارداها

از زمان تاسیس تاکنون، مکسا سعی در برقراری ارتباط موثر با دیگر سازمان ها و ارگان ها داشته است؛ چرا که از دیدگاه مدیران مکسا، این همکاری ها در رشد و گسترش سازمان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نقش پررنگی را ایفا می کند. همچنین یکی از رسالت های مکسا، ترویج و گسترش خدمات مراقبت تسکینی در کشور و حتی ماورای مرز ها است. بنابر این، برقراری ارتباط موثر با مراکز مستعد برای ارائه ی این دسته از خدمات و همراهی این مراکز در راه اندازی و ارائه ی خدمات تسکینی در دستور کار مکسا قرار دارد. در اینجا می توانید برخی از مهم ترین توافقنامه ها و قرارداد های مکسا را مشاهده کنید.

تفاهم‌نامه‌های همکاری

طرف تفاهم نامهموضوع
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا
دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهانگذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
دانشکده پرستاری – دانشگاه آزاد خوراسگانگذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
بیمارستان امید اصفهانارائه خدمات سایکوانکولوژی و آموزش بالینگران در فضای بیمارستان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهبری مکسا در توسعه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی سرطان در کشور
مشارکت در تهیه پیش نویس برنامه جامع مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
مشارکت در تهیه پیش نویس اساسنامه شورای ملی سرطان وزارت بهداشت
موسسه کوری فرانسه (تصویر)تربیت نیروی انسانی متخصص طب تسکینی
الگوبرداری مدیریت خدمات طب تسکینی در حوزه سرطان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تصویر)راه اندازی مرکز جامع سرطان تیپ ۲ در تهران
سازمان نظام پرستاری ایران (تصویر)تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز طب تسکینی
اداره کل امور خیریه استان تهراندر اختیار گرفتن زمین بیمارستان وزیری جهت راه اندازی مرکز جامع سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران (تصویر)پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا
بیمارستان فیروزگر تهرانراه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت بخش طب تسکینی
بیمارستان امام خمینی(ره) تهرانراه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت بخش طب تسکینی
بیمارستان امام خمینی(ره) تهران؛انستیتو کانسر ایرانراه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت واحد سایکوانکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) (تصویرتعرفه گذاری خدمات مراقبت در منزل
دانشگاه علوم پزشکی مشهدآموزش و حمایت در راستای راه اندازی شبکه مراقبت در منزل
سازمان بیمه سلامت ایرانیانتولید شواهد علمی در هزینه اثربخشی خدمات مراقبت در منزل
شهرداری تهران (تصویر)براگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از سرطان در سراهای محله
موسسه خیریه امدادگران عاشورا (تصویر)همکاری مشترک در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهانطراحی و مدیریت چرخش اتوبوس سلامت در اماکن پر ازدحام
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهاناستفاده بیماران از امکانات تفریحی شهرداری
سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهانتخفیف در هزینه‌های کفن و دفن
مراکز تشخیصی و درمانی شامل فیزیوتراپی،آزمایشگاه،دندانپزشکی،رادیولوژیتخفیف در هزینه خدمات به بیماران معرفی شده از طرف مکسا
مجموعه‌های ورزشی شامل یوگا و استخرتخفیف به بیماران و خانواده آن‌ها