تفاهم نامه‌ها و قراردادها

از زمان تاسیس تاکنون، مکسا سعی در برقراری ارتباط موثر با دیگر سازمان ها و ارگان ها داشته است؛ چرا که از دیدگاه مدیران مکسا، این همکاری ها در رشد و گسترش سازمان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نقش پررنگی را ایفا می کند. همچنین یکی از رسالت های مکسا، ترویج و گسترش خدمات مراقبت تسکینی در کشور و حتی ماورای مرز ها است. بنابر این، برقراری ارتباط موثر با مراکز مستعد برای ارائه ی این دسته از خدمات و همراهی این مراکز در راه اندازی و ارائه ی خدمات تسکینی در دستور کار مکسا قرار دارد. در اینجا می توانید برخی از مهم ترین توافقنامه ها و قرارداد های مکسا را مشاهده کنید.

تفاهم‌نامه‌های همکاری