ارتباط با مکسا

شعبه اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان مطهری، بعد از پل شیری، کوچه ۳۵، بن‌بست امین‌الدوله، پلاک ۲۹

۰۳۱-۳۲۳۳۳۰۲۹

۰۳۱-۳۲۳۳۱۰۵۱

شعبه تهران

آدرس: تهران، شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک ۱۳۹، طبقه دوم  

۰۲۱-۸۶۰۱۵۳۴۲

ارتباط مستقیم با واحد روابط عمومی

روابط عمومی اصفهان: ۳۲۳۳۳۰۲۹-۰۳۱ داخلی ۱۱۸

روابط عمومی تهران:۸۶۰۱۵۳۴۲-۰۲۱ داخلی ۳۱۹

ارتباط مستقیم با واحد جذب مشارکت های مردمی

اصفهان: ۰۹۳۷۰۰۶۸۰۰۷

تهران:۰۹۳۶۷۷۶۸۴۲۳

macsacharity@

macsacharity@

info@macsa.ir