به گزارش روابط عمومی مکسا شعبه اصفهان، 600 بسته ارزاق به همت واحد مددکاری اجتماعی مکسا و جمعی از خیرین در اختیار بیماران مکسا قرار گرفت.

تهیه و توزیع بسته‌های ارزاق طی 6 مرحله به صورت ضدعفونی شده انجام شد.

  • 50 بسته ارزاق به ارزش 120.000 تومان
  • 50بسته ارزاق به ارزش 140.000 تومان
  • 100بسته ارزاق به ارزش 250.000 تومان
  • 100 بسته ارزاق به ارزش 150.000 تومان
  • 100 بسته ارزاق به ارزش 110.000 تومان
  • 200 بسته ارزاق به ارزش 160.000 تومان درب منازل بیماران با کمک بسیج خیریه المهدی توزیع گردید.