با تشکر از پرسنل عزیز خیریه مکسا که اینچنین خالصانه و بی منت خدمت می‌کنند. از خداوند بزرگ سلامتی و موفقیت روزافزون برایتان خواستارم.