از محبتتان بی نهایت سپاسگزارم و تشکر ویژه میکنم از کلیه اطبا و سایر عزیزان آن مرکز که به آن مرحومه خدمت کردند انشاله دعای خیر ایشان همراه شما و کلیه همکاران گرانقدرتان باشد . همسر مرحومه امامی