باسلام وعرض تبریک این روز فرخنده خدمت شما برادر ارجمند.ممنون از انجام کارهای شما خیرین،سلامتی و سعادت را برای شما و همه مسئولین مرکز خیریه آرزومندم.التماس دعا.