با سلام، ممنون از محبت شما، و با تشکر از همکاری شما در تهیه وسایل مورد نیاز پدر، انشاءالله در اولین فرصت وسایل را به مرکز عودت خواهیم داد.