با سلام و تشکر از ابراز همدردی شما، خدا شما را خیر دهد که همه جوره ما را یاری نمودید؛ اجر شما با حضرت زهرا.