سلام

از ابراز همدردی شما متشکرم.

خداوند به جنابعالی و همه عزیزانی که در خدمت مردم هستند توفیق روزافزون بدهد.

اردتمند صفوی