با عرض سلام. ما نیز ضمن سپاسگزاری از حضرتعالی و پرسنل محترم این موسسه در یاری نمودن بیماران سرطانی آرزوی موفقیت این موسسه را از خداوند خواستاریم.