تقدیم عرض سلام و احترام و ادب خدمت حضرتعالی و کلیه همکاران پرتلاش و معزز آن موسسه، از ابراز همدردی با حقیر کمال تشکر را دارم.