باسلام.ضمن تشکر از شما و همه ی اعضای این مرکز که دراین مدت در کنار خانواده ی مابودید.از محبت وهمدردی شما بسیار سپاسگزارم.با آرزوی سلامتی وتوفیق برای شم