مدیر محترم مرکز آلا

جناب آقای ناجی

با سلام و احترام 

خدمات ارزنده پزشکی و ابزاری، حمایت‌های معنوی و روحی پرسنل عزیز مکسا به ما نشان داد که هنوز هم انسان‌های شریفی هستند که می‌توان به پشتیبانی آن‌ها در تاریکترین لحظات، امید داشت.

امیدوارم که همواره در ادامه مسیر بشردوستانه‌تان موفق باشید.

خانواده مرحومه