سلام تشکر می‌کنم انشاءالله در پرتو لطف الهی همچنان در حمایت از بیماران موفق باشید.