خدمات اختصاصی خانواده و مراقبین

در اینجا می توانید لیستی از خدماتی که برای خانواده و مراقبین بیمار مفید هستند را مشاهده کنید. بعضی از این خدمات می تواند برای خود بیمار هم مفید باشد.

  • مراقبت‌های روانشناختی
  • مراقبت معنوی
  • مشاوره در سیر بیماری
  • مشاوره مددکاری اجتماعی و مدیریت خانواده
  • مشاوره معیشتی و مالی
  • مشاوره حقوقی
  • مشاوره پیشگیری
  • مشاوره تغذیه پیشگیری
  • مشاوره ژنتیک