خدمات اختصاصی خانواده و مراقبین

خدمات مکسا

ابتلای یک عضو از خانواده به سرطان، بر روی تمام اعضای خانواده اثر می‌گذارد. علاوه بر این، مراقبین بیمار نیاز به آموزش‌ها و خدماتی تخصصی دارند. به همین خاطر بخش بزرگی از خدمات مکسا، به طور ویژه برای حمایت از اعضای خانواده و مراقبین در طول روند بیماری و پس از آن ارائه می‌شوند. ما در مکسا، به عنوان عضوی از خانواده ی شما، در کنارتان هستیم تا این دوره ی سخت را با هم پشت سر بگذاریم.

در اینجا می‌توانید لیستی از خدماتی را که برای خانواده و مراقبین بیمار مفید هستند مشاهده کنید.

  • پزشکی و پرستاری

  • آموزش مراقبت از بیمار

  • مشاوره در سیر بیماری

  • روانشناسی و معنوی

            مشاوره روانشناسی

            مشاوره روانشناسی کودک

            مشاوره خانواده

            مشاوره معنوی

            مشاوره سوگ

  • پیشگیری

            مشاوره پیشگیری

            مشاوره ژنتیک

  • مددکاری

            مشاوره تحصیلی

            مشاوره حقوقی

            مشاوره شغلی

            معرفی به خیریه ها