خدمات پرستاری – مراقبتی

مراقبت پرستاری از بیماران نیازمند به خدمات تسکینی، یک امر تخصصی است که نیاز به تجربه و دانش کافی دارد. این موارد شامل مراقبت از زخم بستر، انجام سونداژ، تعبیه لوله معده، رگ گیری و تعبیه مسیر IV، انجام پانسمان و …. می‌شود. همچنین بيماراني كه دچار سرطان‌‌هاي دستگاه گوارش یا ادراری مي‌شوند، ممکن است به دنبال جراحی، منفذی از روده‌ها یا حالب به پوست آن‌ها تعبیه شود و لذا مجبور به استفاده موقت یا دائمی از کیسه‌های متصل به پوست‌‌ (استومی) گردند. نحوه مراقبت از محل استومی، آموزش در خصوص نحوه تعویض کیسه استومی و آموزش در خصوص نحوه جلوگیری از بروز عفونت، زخم و … اهمیت زیادی دارد.