دامنه جغرافیائی خدمات مکسا

انواع خدمات مشاوره ای و مشاوره های تلفنی، خدمات درمانی که در مراکز مکسا ارائه می شود (مانند درمان لنف ادم)، خدمات بستری در بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر (واقع در تهران)، جلسات آموزشی و گروه درمانی، برنامه های تفریحی و اردو ها و دیگر موارد از این دست، برای کسانی که از سراسر ایران به مراکز مکسا مراجعه می کنند قابل ارائه است و محدودیت خاصی برای مراجعه کنندگان وجود ندارد. اما متاسفانه تا این زمان، انواع خدماتی که در منزل بیمار ارائه می شود (خدمات مراقبت در منزل) و همچنین امانت تجهیزات پزشکی، صرفا برای ساکنین شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) و شهر اصفهان (مناطق ۱۵ گانه) قابل ارائه است. ما امیدواریم با کمک نیکوکاران و همکاری متخصصان، خدمات مکسا در سراسر ایران گسترش یابد و آمادگی خود را برای همکاری با افراد حقیقی و حقوقی در جهت گسترش مراقبت های تسکینی در کشور اعلام می داریم.
ما در مکسا آماده ارائه خدمات به همه اقشار جامعه، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، قومیت، ملیت، دین و گرایشات مذهبی و خصوصیات جسمی هستیم.