دامنه‌ی جغرافیایی خدمات مکسا:

انواع خدمات مشاوره‌ای و مشاوره‌های تلفنی، خدمات درمانی که در مراکز مکسا ارائه می‌شود (مانند درمان لنف ادم)، خدمات بستری در بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر (واقع در تهران)، جلسات آموزشی و گروه درمانی، برنامه‌های تفریحی و اردوها و دیگر موارد از این دست، برای کسانی که از سراسر ایران به مراکز مکسا مراجعه می‌کنند قابل ارائه است و محدودیت خاصی برای مراجعه کنندگان وجود ندارد. اما متاسفانه تا این زمان، انواع خدماتی که در منزل بیمار ارائه می‌شود (خدمات مراقبت در منزل) و همچنین امانت تجهیزات پزشکی، صرفا برای ساکنین شهر تهران (مناطق 22 گانه) و شهر اصفهان (مناطق 15 گانه) قابل ارائه است. ما امیدواریم با کمک نیکوکاران و همکاری متخصصان، خدمات مکسا در سراسر ایران گسترش یابد و آمادگی خود را برای همکاری با افراد حقیقی و حقوقی در جهت گسترش مراقبت‌های تسکینی در کشور اعلام می‌داریم.
ما در مکسا آماده ارائه خدمات به همه اقشار جامعه، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، قومیت، ملیت، دین و گرایشات مذهبی و خصوصیات جسمی هستیم.