ستاد مکسا

دکتر محمدصالح طیب نیا

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه

سمت: مدیر عامل بنیاد خیریه راهبری آلاء

شروع فعالیت در مکسا: 1388

سوابق (CV):

– عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت(ع) دانشگاه اصفهان

– مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان (۱۳۸۸-۱۳۸۷)

– مشاور فرهنگي رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان و عضو شوراي فرهنگي دانشگاه (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

– مشاور رئیس دانشگاه اصفهان در امور خیرین دانشگاه ساز (۱۳۹۴ تاکنون)

دکتر حسن ابوالقاسمی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان اطفال

سمت: رئیس مکسا

شروع فعالیت در مکسا: 1394

سوابق (CV):

– رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران

– رئیس موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

– رئیس پژوهشکده طب رزمی، مدیر گروه کودکان و نوزادان/ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

همایون ناجی اصفهانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

سمت: مدیر شعبه اصفهان

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

سوابق:

– استادیار و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۲-۱۳۸۵)

– رئیس بیمارستان خورشید (۱۳۶۵-۱۳۶۱)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس اداره امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

– رئیس بیمارستان امین اصفهان (۱۳۷۹-۱۳۷۴)

– قائم مقام بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

– قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۰-۱۳۷۹)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

– عضو کمیته راهبری و معاون فنی شهرک سلامت (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

دکتر محمدرضا شعربافچی

مدرک تحصیلی: متخصص روانپزشکی – فلوشیپ طب روان‌تنی و سایکوانکولوژی

سمت: معاون فنی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

سوابق (CV):

– استادیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

– قائم مقام مرکز تحقیقات روان‌تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

– مسئول کلینیک سایکوانکولوژی و کنترل درد بیمارستان امید اصفهان

داود نیکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت: معاون توسعه و زیرساخت و مدیر شعبه تهران

شروع فعالیت در مکسا: 1393

سوابق:

– مشاور اجرایی معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

– مدیر کل عمومی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

– نماینده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری

– دبیر کمیته پیگیری وضعیت درمان و مسکن جانبازان ریاست جمهوری

– مسئول کمیته بازرسی ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

– مدیر بیمارستان بقیه الله تهران

– مدیر بیمارستان قلب جماران

– مدیر بیمارستان شهید شیخ راغب لبنان

– معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دکتر سوزان حجت

مدرک تحصیلی: ایمونوهماتولوژیست

سمت: معاون آموزش و پژوهش

شروع فعالیت در مکسا: 1394

سوابق:

– انستیتو کوری فرانسه (2004-1994)

– مدیریت علمی در بخش‌های مختلف سازمان انتقال خون فرانسه (2012-2004)

– رئیس تحقیقات بالینی سازمان انتقال خون فرانسه (2016-2012)

دکتر احمدرضا پورقادری

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع و سیستم – سیستم‌های سلامت

سمت: معاون طرح و برنامه

شروع فعالیت در مکسا: 1395

سوابق (CV):

– استاد مدعو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت خدمات بهداشت و درمان

– استاد مدعو دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

– مدیر استراتژیک – شهرک سلامت اصفهان

– استادیار گروه مهندسی صنایع – دانشگاه عبدالله گل ترکیه

– استاد مدعو دانشگاه اصفهان – مدیریت دانش

– مدیر واحد مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت امرسان ایران

دکتر حسن ابوالقاسمی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان اطفال

شروع فعالیت در مکسا: 1394

سوابق (CV):

– رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران

– رئیس موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

– رئیس پژوهشکده طب رزمی، مدیر گروه کودکان و نوزادان/ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

همایون ناجی اصفهانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

سوابق:

– استادیار و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۲-۱۳۸۵)

– رئیس بیمارستان خورشید (۱۳۶۵-۱۳۶۱)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس اداره امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

– رئیس بیمارستان امین اصفهان (۱۳۷۹-۱۳۷۴)

– قائم مقام بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

– قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۰-۱۳۷۹)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

– عضو کمیته راهبری و معاون فنی شهرک سلامت (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

داود نیکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

سوابق:

– مشاور اجرایی معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– مدیر کل عمومی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– نماینده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری
– دبیر کمیته پیگیری وضعیت درمان و مسکن جانبازان ریاست جمهوری
– مسئول کمیته بازرسی ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– مدیر بیمارستان بقیه الله تهران
– مدیر بیمارستان قلب جماران
– مدیر بیمارستان شهید شیخ راغب لبنان
– معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله