سرطان روده بزرگ

چه شما و یا یکی از عزیزانتان در مورد ابتلا به سرطان روده بزرگ، تشخیص، درمان و روش های بهبود بعد از درمان نگران باشید، این اطلاعات تفکیک شده و دقیق میتواند به شما برای یافتن پاسخ سوالتان کمک کند.

اطلاعات کلی در مورد سرطان روده بزرگ

اطلاعاتی در مورد ریسک سرطان روده بزرگ و راه هایی برای کاهش ریسک بیماری

اطلاعات دقیق در مورد علایم و نشانه ها، روش های تشخیص و مرحله بندی سرطان روده بزرگ

درمان سرطان روده بزرگ

آگاهی در مورد انتخاب روش های درمانی و عوارض جانبی آن

اطلاعاتی در مورد زندگی به عنوان یک بازمانده سرطان، مراحل بعدی و آن چه به شما در این مسیر کمک می کند.

اگر سرطان روده بزرگ دارید

اگر شما یا کسی که میشناسید با تشخیص سرطان روده بزرگ مواجه است، این راهنمای کوتاه و ساده را برای فهم مراحل بعدی بخوانید.

محتوای این صفحات از سایت American cancer society-Colorectal Cancer ترجمه شده است.

ترجمه: نغمه جبرئیلی