سوالاتی که میتواند از پزشکان در مورد سرطان کلورکتال بپرسید

مهم است که تیم مراقبت یا پزشک خود درباره ی سرطانتان صادقانه صحبت کند. انها به تمام سوالات شماپاسخ میدهند، طوریکه شما میتواند برای درمان و زندگی خود تصمیمی بگیرید. بعنوان مثال این سوالات را در نظر بگیرید: وقتی که به شما گفته اند سرطان کلورکتال دارید بپرسید سرطان در کجا قرار دارد؟ ایا از جایی که شروع شده گسترش پیدا کرده است؟ سرطان در چه مرحله ای است؟ و ایم به چه معنا است؟قبل از تصمیم گیری در مورد درمان ایا به ازمایشههای دیگری نیاز خواهیم داشت؟ ایا نیاز به دیدن سایر پزشکان و متخصصین دارم؟ اگر در مورد هزینه و پوشش بیمه برای تشخیص و درمان نگرانی دارید میتوانید سوال کنید و اینکه چه کمکی میتوانند به شما بکنند؟

هنگام تصمیم گیری در مورد طرح درمان: گزینه های درمان برای من چه هستند؟ چه توصیه های به من میکنید و چرا؟ چقدر تجربه درمان این نوع سرطان را دارید؟ ایا انتخاب دومی هم دارم؟ چطور انرا انجام دهم؟ ایا کسی را میتوانید توصیه کنید؟ هدف درمان چیست؟ چقدر طول میکشد تا ما در مورد درمان تصمیم بگیریم؟ چه کارههایی باید انجام دهم تا برای درمان اماده شوم؟ چه مدت درمان خواهم شد؟ چطور خواهد بود؟ کجا انجام خواهد شد؟ چه خطرات یا عوارض جانبی برای درمانهایی که پیشنهاد میکنید وجود دارد؟ ایا کارهای هست که برای کاهش عوارض جانبی انجام دهم؟ چگونه ممکن است درمان بر فعالیتهای روزمره من تاثیر بگذارد؟ ایا هنوز هم میتوانم تمام وقت کار کنم؟ احتمال دارد سرطان با این برنا مهای درمانی دوباره برگردد؟ چه کار باید انجام دهم اگر درمان جواب ندهد یا دوباره برگردد؟

در طول درمان: وقتی که درمان شروع میشود شما باید بدانید چه چیزی را باید انتظار داشته باشید و چه چیزی را دنبال کنید. ممکن است همه ی این سوالات را نداشته باشید اما ممکن است از شخصی بخواهید به شما کمک کند.

چگونه میتوانیم بدانیم که ایا درمان فایده ای دارد؟ ایا میتوانم عوارض جانبی را مدیریت کنم. چه عوارض جانبی یا نشانه های را باید به شما بگویم؟چگونه میتوانم به شما در شب، تعطیلات، و یا تعطیلات اخر هفته دسترسی داشته باشم؟ایا باید در طول درمان در غذا خوردنم تغییری ایجاد کنم؟ ایا محدودیتی در کارم وجود دارد؟ ایا میتوانم ورزشی در طول درمان انجام دهم؟ اگر اینطور باشد چه ورزشی و به چه مدت؟ ایا شما میتوانید در زمینه ی بهداشت روانی یه پزشکی یا جایی را برای دوری از افسرودگی و یا ناراحتی پیشنهاد دهید؟ اگر حین درمان من نیاز به حمایت اجتماعی داشته باشم چه کسی میتواند کمکم کند وقتی که به خانواده ام دسترسی ندارم؟

بعد از درمان: ایا بعد از درمان احتیاج به رژیم خاصی دارم؟ ایا محدودیتی در کار کردن من وجود دارد؟ چه علائمی باید داشته باشم؟ چه نوع ورزشی برای من مناسب است؟ چطور باید بعد از درمان بیماری ام را پیگیر شوم؟ چند کقت یکبار میتوانم ازمایشات پیگیری و ازمایشهای تصویربرداری را انجام دهم ؟ ایا نیاز به گرفتن ازمایش خون دارم؟ چگونه میتوانم بفهمم که سرطان برگشته؟ اگر سرطان برگردد چگونه از خود مراقبت کنم؟ گزینه ای من چه خواهد بود؟ همراه با این سولات نمونه ، مطمئن شوید که برخی از انها را در مورد خود نوشته اید. بعنوان مثال:شما ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد زمان بازیابی در حین درمان بخواهید یا ممکن است در مورد ازمایشات بالینی که شما واجد شرایط ان هستید بدانید. به یاد داشته باشید که پزشکان تنها کسانی نیستند که میتوانند به شما اطلاعات بدهند. سایر متخصصان مراقبتهای بهداشتی یا سلامتی، مانند پرستاران میتوانند به برخی از سوالات شما پاسخ دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صحبت کردن با تیم مراقبتهای بهداشتی خود ، روابط دکتر_ بیمار را ببینید و مطالعه کنید. 

توضیحات بیشتر