• چه کسانی می توانند از طب تسکینی بهره مند شوند؟

طب تسکینی به افراد بیمار کمک می کند تا با وجود بیماری های جدی به زندگی خود ادامه دهند. 

افراد در تمامی سنین، فرهنگ ها و اعتقادات می توانند از مراقبت تسکینی ،که به نیازها و آرزوهایشان احترام می گذارد، بهره مند شوند.

 

  • طب تسکینی چه خدماتی ارائه می دهد؟

طب تسکینی مراقبت های تخصصی برای از بین بردن درد و رنج بیماران ارائه می دهد و به نیازهای اجتماعی، احساسی، فرهنگی و معنوی آنها پاسخ می دهد. همچنین خانواده و دوستان بیماران نیز حمایت می شوند.

 

  • چه زمانی می توان از مراقبت های طب تسکینی بهره مند شد؟

شما می توانید  از ابتدای زمان تشخیص و همچنین در طول بیماری خود درخواست مراقبت تسکینی دهید.

طب تسکینی می تواند در برطرف شدن درد و سایر علائم  بیماری کمک کند و کیفیت زندگی شما را در هر مرحله از بیماری افزایش دهد. با تغییر نیازهای شما مراقبت تسکینی می تواند افزایش یابد، کاهش یابد یا متوقف شود.

طب تسکینی به روزهای آخر عمر یا هفته های پایانی زندگی محدود نمی شود.