شبکه مراقبت در منزل

در مقاطعی از بیماری که شرایط جسمی بیمار، امکان حضور سرپایی او را در مراکز درمانی سلب می‌کند و رفت و آمد مکرر به این مراکز مشکلات فراوانی را برای بیمار و خانواده او به همراه دارد، تیم ‌مراقبت در منزل به منظور تسهیل ارائه خدمات، در ساعات مختلف شبانه روز و تمامی ایام هفته (حتی روزهای تعطیل) بر اساس درخواست بیمار یا خانواده او و طبق برنامه‌ریزی مرکز به منزل بیمار اعزام می‌شود. این تیم متشکل از پزشک متخصص، پزشک عمومی، پرستار، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، مددکار اجتماعی، روان‌شناس و مراقب معنوی می‌باشد.

خدمات در منزل

  • ویزیت توسط پزشک عمومی و متخصص و ارائه خدمات پزشکی تسکینی به منظور کاهش مشکلات جسمی آزار دهنده ناشی از بیماری از قبیل درد، تهوع و استفراغ، مشکلات تنفسی، زخم‌ها و …
  • مراقبت پرستاری شامل مراقبت از زخم بستر، انجام سونداژ، تعبیه لوله معده و …
  • مشاوره به خانواده بیمار در خصوص ماهیت، سیر و مدیریت بهینه بیماری
  • تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران در منزل
  • ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی
  • جلسات مراقبت خانوادگی (Family Care)
  • مشاوره تلفنی توسط پزشک
  • ویزیت توسط فیزیوتراپ و کاردرمانگر