مدیر شعبه اصفهان

همایون ناجی اصفهانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

سوابق:

– استادیار و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۲-۱۳۸۵)

– رئیس بیمارستان خورشید (۱۳۶۵-۱۳۶۱)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس اداره امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

– رئیس بیمارستان امین اصفهان (۱۳۷۹-۱۳۷۴)

– قائم مقام بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

– قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۰-۱۳۷۹)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

– عضو کمیته راهبری و معاون فنی شهرک سلامت (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

طرح و برنامه و سرمایه‌های انسانی

مدیر واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

مسئول واحد

سروش امامی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

فنی و بالینی

مدیر فنی

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

کارشناس فنی

سروش امامی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مسئول واحد پزشکی و پرستاری تسکینی

دکتر دینا سادات علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

مسئولین واحد روان‌شناختی و معنوی

محمدرضا سروش 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دکترای معادل روانشناسی اسلامی مثبت گرا – دکترای معادل طب سنتی ایرانی اسلامی 

سلیمان قادری 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مسئول واحد بازتوانی فیزیکی و توان‌بخشی

دکتر نوشین پارسا گهر

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

مسئول واحد پیشگیری و ژنتیک

دکتر مهرداد زینلیان

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

مسئول واحد مددکاری اجتماعی

مهرزاد مستاجران                 

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

آموزش و پژوهش

مسئول واحد آموزش و پژوهش

دکتر مهرداد زینلیان

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

کارشناسان واحد

نفیسه حیدرزاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

سجاد زارع

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی

سینا نره ای

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶ 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

مالی و اداری

مدیر مالی اداری

میثم شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس پشتیبانی

علی یزدانی               

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: کاردانی معماری

کارشناسان ثبت

نجمه بختیاروند                   

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات

صدیقه رضائی                   

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

کارشناسان پذیرش

مهدیه باقران                     

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی         

الهه پورنجار اصفهانی                      

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم حدیث و تفسیر

متصدی خدمات

حمید ارجمند نیا           

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: سیکل

ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

مسئول واحد ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

مهرداد طهماسبی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل

کارشناس واحد ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

سمیه پشم‌فروش‌زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

کلینیک بازتوانی سرطان

مسئول واحد کلینیک بازتوانی سرطان

همایون ناجی اصفهانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

پزشکان طب تسکینی

دکتر ریحانه امیرمعزی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر سارا دهقانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر امینه صفائی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر  نفیسه مظاهری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

لنفوتراپیست

دکتر نوشین پارسا گهر

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پرستار مراقبت از اوستومی

علی واعظ

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پرستار

مددکاران اجتماعی

مهرزاد مستاجران                 

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

فریمان نقائی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد حقوق

روان‌شناسان

هاجر براتیان

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی

نفیسه جعفری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

محمدرضا سروش 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دکترای معادل روانشناسی اسلامی مثبت گرا – دکترای معادل طب سنتی ایرانی اسلامی 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

مریم شکرزاد

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سلیمان قادری 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مراقبین معنوی

دکتر مهدی احمدی فراز

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

محمدرضا سروش 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دکترای معادل روانشناسی اسلامی مثبت گرا – دکترای معادل طب سنتی ایرانی اسلامی 

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شیروانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

دکتر سید روح‌اله موسوی‌زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی

متخصص ژنتیک

دکتر مهرداد زینلیان

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

کارشناس ژنتیک

زهرا صدری

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

شبکه مراقبت در منزل

مسئول واحد شبکه مراقبت در منزل

میثم شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

پزشک هماهنگ کننده علمی شبکه

دکتر دینا سادات علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

پزشکان طب تسکینی

دکتر پویا اکبری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۴ 

مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی

دکتر امید شکرانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر علیرضا رجب زاده

شروع فعالیت در مکسا: 

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی-فلوشیپ عفونی

دکتر محمدرضا روستا

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر مهرداد شیرانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

دکتر بی‌بی فاطمه علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر جلال کشاورز

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۸۹ 

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر سید محمدمسعود مرندی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

دکتر سید محمد مهدی موحد ابطحی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر همایون یاقوتی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

فیزیوتراپیست

محسن بیات

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیوتراپی

پرستاران

غلام علی تیموری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: بهیار

جمشید جعفری طادی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: بهیار

زهره رسائی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

حسین نایب نظر

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی:بهیار

علی واعظ

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

مددکاران اجتماعی

مهرزاد مستاجران                 

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

فریمان نقایی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد حقوق

روان‌شناسان

هاجر براتیان

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی

محمدرضا سروش 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دکترای معادل روانشناسی اسلامی مثبت گرا – دکترای معادل طب سنتی ایرانی اسلامی 

مریم شکرزاد

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سلیمان قادری 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مراقبین معنوی

محمدرضا سروش 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دکترای معادل روانشناسی اسلامی مثبت گرا – دکترای معادل طب سنتی ایرانی اسلامی 

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شیروانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

دکتر محمدمهدی احمدی فراز

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

دکتر سید روح‌اله موسوی‌زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی

کاردرمانگر

حسین جعفری خوزانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کاردرمانی