مدیر شعبه اصفهان

همایون ناجی اصفهانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

سوابق:

– استادیار و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1391-1368)

– مدیر بیمارستان خورشید (۱۳۶۵-۱۳۶۱)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس اداره امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

– رئیس بیمارستان امین اصفهان (۱۳۷۹-۱۳۷۴)

– قائم مقام بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

– قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۰-۱۳۷۹)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

– عضو کمیته راهبری و معاون فنی شهرک سلامت (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

 

 

 

 

طرح و برنامه و سرمایه‌های انسانی

دکتر احمدرضا پورقادری

مدیر واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

 مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع و سیستم – سیستم‌های سلامت

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

فنی و بالینی

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

دکتر دیناسادات علوی

مدیر فنی

مسئول واحد پزشکی و پرستاری تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومیدکتر مهرداد زینلیان

محمدرضا سروش

مسئول واحد پیشگیری و ژنتیک

مسئول واحد روان‌شناختی و معنوی

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی

دکتر نوشین پارساگهر

مهرزاد مستاجران

مسئول واحد بازتوانی فیزیکی و توان‌بخشی

مسئول واحد مددکاری اجتماعی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

آموزش و پژوهش

دکتر مهرداد زینلیان

نفیسه حیدرزاده

مسئول واحد آموزش و پژوهش

کارشناس واحد

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

سجاد زارع

سینا نره‌ای

کارشناس واحد

کارشناس واحد

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶ 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

مالی و اداری

میثم شَعربافچی زاده

مهدیه باقران

صدیقه رضایی

مدیر مالی اداری

کارشناس پذیرش

کارشناس ثبت

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی 

   

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

 

             

فاطمه محمدی

نجمه بختیاروند

راضیه امیری

کارشناس پذیرش

کارشناس ثبت

کارشناس پذیرش

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی:دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات(IT)

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: کارشناس آب

حمید ارجمندنیا علیرضا قادری‌زفره

ترابری

متصدی خدمات

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: سیکل

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: دیپلم

روابط عمومی

سمیه پشم فروش زاده

مرجانه جوادپور

مسئول واحد روابط عمومی

کارشناس داوطلب

شروع فعالیت در مکسا: 1394

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: کارشناس مشاوره و راهنمایی

 

 

زهرا اسدیان

 

کارشناس داوطلب

 

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: کارشناس زیست شناسی

 

 

 

کلینیک بازتوانی سرطان

همایون ناجی اصفهانی

دکتر سارا دهقانی

مسئول واحد کلینیک بازتوانی سرطان

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر امینه صفائی

دکترنفیسه مظاهری

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر نوشین پارسا گهر

علی واعظ‌

لنفوتراپیست

پرستار مراقبت از اوستومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مدرک تحصیلی: پرستار

مهرزاد مستاجران

فریمان نقائی

مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی

شروع فعالیت درمکسا: 1390

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد حقوقدکتر محمدرضا شعربافچی زاده

محمدرضا سروش

روان‌پزشک

روان‌شناس و مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مدرک تحصیلی:متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی 

سلیمان قادری

هاجر براتیان

روان‌شناس

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مدرک تحصیلی: کارشناسی روان‌شناسی بالینی-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی-دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت

مریم شکرزاد

نفیسه جعفری

روان‌شناس

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


محمد مهدی احمدی فراز

علی کریمی

دکتر مهدی احمدی فراز

روان‌شناس

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

عباسعلی شیروانی سید روح اله موسوی زاده

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شیروانی

دکتر سید روح‌اله موسوی‌زاده

مراقب معنوی

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی

دکتر مهرداد زینلیان

زهرا صدری

متخصص ژنتیک

کارشناس ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا:1392

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا:1396

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

 

فرزاد سلیمیان

 

کارشناس تغذیه

 

شروع فعالیت در مکسا:1391

مدرک تحصیلی: کارشناسی تغذیه

 

شبکه مراقبت در منزل

میثم شعربافچی زاده

دکتر دینا سادات علوی

مسئول واحد شبکه مراقبت در منزل

پزشک هماهنگ کننده علمی شبکه

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر سارا دهقانی

دکتر جلال کشاورز

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا:1389 

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر سید محمدمسعود مرندی

دکتر سید محمد مهدی موحد ابطحی

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر هاله احمدی نسب

دکتر امیدشکرانی

پزشک هماهنگ کننده علمی شبکه

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

 

دکتر مهرداد شیرانی

دکتر سعید مجیدی نژاد

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانش

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانش

 

دکتر پویا اکبری

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1394 

مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی

دکتر محسن طاهریان

دکتر رضا سلوکی

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر نیما قاسمی

علی واعظ

پزشک طب تسکینی

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

علیرضا رفیعی

پرستار

محمدصادق حلبیان

جمشید جعفری طادی

پرستار

پرستار

شروع فعالیت درمکسا: 1397

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: بهیار

سحر رسولی

 مهرزاد مستاجران

پرستار

مددکار اجتماعی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

شروع فعالیت درمکسا: 1390

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

محمدرضاسروش

هاجربراتیان

روان‌شناس و مراقب معنوی

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی 

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مدرک تحصیلی: کارشناسی روان‌شناسی بالینی-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی-دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت

مریم شکرزاد

سلیمان قادری

روان‌شناس

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مدرک تحصیلیکارشناسی روانشناسی عمومی -کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

محمد مهدی احمدی فراز

علی کریمی

دکتر محمدمهدی احمدی فراز

روان‌شناس

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

سید روح اله موسوی زاده

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شیروانی

دکتر سید روح‌اله موسوی‌زاده

مراقب معنوی

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی

 

حسین جعفری خوزانی

محسن بیات

کاردرمانگر

فیزیوتراپیست

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کاردرمانی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیوتراپی

همکاران سابق مکسا

 ناصر کوخایی متخصص داخلی بابک صادقپور پزشک عمومی
علی ممیز پزشک عمومی سجاد بدیعی پزشک عمومی
شهاب مرتضوی پزشک عمومی مهدی کرمی دندانپزشک
حسام الدین حریری پزشک عمومی محمد کرمی پزشک عمومی
علی نصر پزشک عمومی محمدرضا روستا پزشک عمومی
راضیه قربانی پزشک عمومی فرانک پرستگاری  پزشک عمومی
سمانه قهرمانپوری  پزشک عمومی رودابه موسوی فریدنی  پزشک عمومی
محبوبه آقانوری متخصص روانپزشکی فرشته آیتی متخصص پاتولوژی
مهشید فرشیدنژاد متخصص داخلی فرشته برزویان  پزشک عمومی
ریحانه امیرمعزی  پزشک عمومی سپهر صالحپور متخصص گوش، حلق و بینی
بی بی فاطمه علوی متخصص زنان و زایمان علی پرورش پزشک عمومی
محبوبه مرادی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی نگار رئیسی دهکردی دکترای روان شناسی
زهرا احمدی دکترای روان شناسی بالینی مرحوم حسین نایب نظر کارشناس پرستاری
لیلا لعلی کارشناس پرستاری شیوا دامغانیان کارشناس پرستاری
فرشته جوانی کارشناس پرستاری زهره رسایی کارشناس پرستاری
شیوا سیچانی  کارشناس پرستاری نارسیس افقری کارشناس ارشد تغذیه
سعید مستاجران کارشناس ارشد علوم ارتباطات سروش امامی کارشناس ارشد مدیریت
مهرداد طهماسبی کارشناس ارشد مدیریت الهام قوامی کارشناس مددکاری
امیر حسین زنجانی کارشناس ارشد مددکاری زهرا فاضلی کارشناس زبان انگلیسی
محسن نوروزی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بیمارستانی فاطمه راجی کارشناس علوم قرآن و حدیث
شهلا جلالی کارشناس علوم قرآن و حدیث الهه پورنجار کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
زینب شفیعی کارشناس مدارک پزشکی سید مرتضی زواره ای مسئول حمل و نقل
فضل الله صادقی مسئول خدمات  علی یزدانی  مسئول پشتیبانی
مرحوم حسین نایب نظر پرستار