طرح های پژوهشی جاری

هم اکنون مکسا با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی، پروژه‌ها و برنامه‌های پژوهشی مختلفی را در دست انجام دارد. پروژه‌هایی که هریک می‌کوشند به نوعی، گوشه‌ای از نیاز‌های علمی و فنی مربوط به مراقبت‌های تسکینی را پاسخ دهند. در اینجا می‌توانید لیست پژوهش‌ها و برنامه‌های پژوهشی مکسا که در حال انجام هستند را مشاهده کنید.

عنوان طرح دانشجو ارگان تاریخ آغاز
تدوین بسته معنویت محور گروهی مبتنی بر دیدگاه اسلام در طب تسکینی و تاثیر ان بر کیفیت زندگی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با رفتاردرمانی شناختی گروهی عبدالله مرادی ظلانی پژوهشکده علوم رفتاری حوزه و دانشگاه 09/1395
مقایسه نشخوار ذهنی، باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان دربیماران مبتلا به درد مزمن وافراد سالم الهه ماست بند زاده 1395
بررسی تاثیر مداخله گروهی  بر پایه خانواده ( همسر یا مراقب اصلی بیمار )  در مقایسه با تشکیل گروه‌های خودیار بر کیفیت زندگی و حس انسجام در زنان مبتلا به سرطان سینه پریناز شیرانی علوم پزشکی اصفهان 15/09/1395
شناسایی واریانت‌های بیماری زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلول­های سنگفرشی در پستان به روش توالی یابی تمام اگزونی مینا امین علوم پزشکی کاشان 28/10/1396
بررسی تغییرات ژنتیکی بیماری زا در DNA ژنومیک بیماران مبتلا به سارکومای فامیلی دراصفهان به روشتوالی یابی تمام اکزونی زهرا پورابراهیمی علوم پزشکی اصفهان 29/11/1396
بررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT34C4 و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در DNA بیماران مشکوک به سندرم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا (HNPCC) در شهر اصفهان زینب عبدالهی علوم پزشکی اصفهان 29/11/1396
شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ مارکرهای تکراری کوتاه پشت سر هم (STR) بالقوه جهت ردیابی فنوتیپ­های MSI، MSS و بهینه سازی تشخیص سندرم­های غیر پولیپوز ارثی سرطان کولون مهناز نوروزی علوم پزشکی اصفهان
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر تصویر بدنی، اجتناب شناختی رفتاری و رضایت جنسی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ بعد از جراحی کولستومی مریم طاهری نجف آباد 21/01/1397
بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل و پیشگیری از سرطان آلا (مکسا) از سال 1391 تا سال 1397 سید عرفان مجیدی علوم پزشکی اصفهان 05/1397
بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سرطان‌های گوارشی مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلا (مکسا) از سال 1391 تا 1397 کیوان مکتبی علوم پزشکی اصفهان 05/1397
بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سارکوما مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلا(مکسا) از سال 1391 تا 1397 امیرعباس شیروانی علوم پزشکی اصفهان 05/1397
مدل‌ جامع روایت پایستگان سرطان در پارادایم پیچیدگی صلاح الدین اسماعیلی شهید بهشتی تهران 1397
تبیین سوگ پیچیده در مراقبین سوگوار بیماران مبتلا به سرطان و طراحی پروتکل مداخله در سوگ دل‌آرام عرب صالحی شهید بهشتی تهران 1397
بررسی تاثیر یک برنامه گروهی آموزشی-خودیاری بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان در سال 1397 اکرم غلامیان علوم پزشکی اصفهان 1397
بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با استومی در بیماران دارای استومی مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه  و بنیاد خیریه آلا سال 1397 محدثه هادی فروشانی علوم پزشکی اصفهان 1397
اثربخشی روان¬درمانی حمایتی گروهی بر رشد پس از آسیب، تاب¬آوری و شفقت به خود بیماران مبتلا به سرطان فاطمه فغانی دانشگاه اردکان 1398