طرح های پژوهشی

دیف نام و نام خانوادگی دانشجو مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عنوان طرح ارگان تاریخ آغاز طرح
۱ میراندا مهدی نژاد کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بررسی تأثیر یک برنامه مراقبت تسکینی بر رضایت مندی بیمار و خانواده مبتلایان به سرطان پیشرفته مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا بیمارستان سیدالشهدا اصفهان و مرکز انتخاب در سال ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد خوراسگان ۱۳۹۳
۲ نفیسه جعفری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بررسی رابطه ناگویی هیجانی(الکسی تایمیا) با ابعاد شخصیت و مقایسه ان در افراد مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم دانشگاه آزاد شهرکرد ۱۳۹۳
۳ سلیمان قادری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی زوج درمانی گروهی برای مبتلایان به سرطان سینه و همسران آن ها علوم تحقیقات قارس ۱۳۹۳
۴ عباس مریدنیا دکترا پزشکی مولکولی تعیین جهش در ژن های کاندید در بیماران مبتلا به  Diffuse gastric cancer دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۵ فرزانه رئیسی نافچی اینترن اثر بخشی مداخلات روان شناسی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی، تاب‌آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۶ شش بلوکی اینترن بررسی تاثیر جلسات آموزش زوجین بر کیفیت زندگی و پیشگیری از علائم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با ماستکتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۷ لیلا قاسمی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تصویر بدمی، تمایلات جنسی و اجتناب شناختی رفتاری در زنان مبتلا به سرطان سینه بعد از جراحی ماستکتومی دانشگاه آزاد خوراسگان  ۱۳۹۶
۸ مجتبی احمدی فارسانی کارشناسی ارشد   روانشناسی بالینی کودک و نوجوان بررسی الگوی ساختاری نگرش به مرگ مبتنی بر کیفیت دلبستگی در نوجوانان مبتلا به سرطان: نقش میانجی سرکوبگری عاطفی و حساسیت اضطرابی دانشگاه تبریز ۱۳۹۷
۹ مهشید پورحسینی کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده، نگرانی از تصویر بدنی، ارزش گذاری به بدن و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان دانشگاه آزاد خوراسگان  1397
ردیف نام دانشجو مقطع رشته عنوان ارگان تاریخ
۱ عبدالله مرادی ظلانی تدوین بسته معنویت محور گروهی مبتنی بر دیدگاه اسلام در طب تسکینی و تاثیر ان بر کیفیت زندگی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با رفتاردرمانی شناختی گروهی پژوهشکده علوم رفتاری حوزه و دانشگاه ۱۳۹۵
۲ پریناز شیرانی دکتری پزشکی بررسی تاثیر مداخله گروهی  بر پایه خانواده ( همسر یا مراقب اصلی بیمار )  در مقایسه با تشکیل گروه های خودیار بر کیفیت زندگی و حس انسجام در زنان مبتلا به سرطان سینه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۳ مینا امین کارشناسی ارشد بیوشیمی شناسایی واریانت های بیماری زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلول­های سنگفرشی در پستان به روش توالی یابی تمام اگزونی علوم پزشکی کاشان ۱۳۹۶
۴ زهرا احمدزاده کارشناسی ارشد کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده: ارزیابی اثربخشی مداخله گروهی آموزشی-حمایتی “مدیریت انرژی” در بهبود خستگی در مبتلایان به سرطانّ پستان غیر پیشرفته تحت شیمی درمانی سرپایی در بیمارستانهای آموزشی سیدالشهدای اصفهان و کاشانی شهرکرد علوم پزشکی شهرکرد ۱۳۹۶
۵ پانیذ میار کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی بررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT40 و BAT25 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا در تومورهای مبتلایان به سرطان کولورکتال ارثی غیرپولیپی (HNPCC) در شهر اصفهان علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۶ زهرا پورابراهیمی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی بررسی تغییرات ژنتیکی بیماری زا در DNA ژنومیک بیماران مبتلا به سارکومای فامیلی دراصفهان به روشتوالی یابی تمام اکزونی علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۷ زینب عبدالهی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی بررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT34C4 و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در DNA بیماران مشکوک به سندرم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا (HNPCC) در شهر اصفهان علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۸ مهناز نوروزی دکتری ژنتیک مولکولی شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ مارکرهای تکراری کوتاه پشت سر هم (STR) بالقوه جهت ردیابی فنوتیپ­های MSI، MSS و بهینه سازی تشخیص سندرم­های غیر پولیپوز ارثی سرطان کولون شهید چمران اهواز ۱۳۹۶
۹ مریم طاهری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر تصویر بدنی، اجتناب شناختی رفتاری و رضایت جنسی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ بعد از جراحی کولستومی نجف آباد ۱۳۹۶
۱۰ اعظم اسحاقیان درچه دکتری پرستاری طراحی مدل مراقبت تسکینی در منزل کودکان مبتلا به بیماری های مزمن شهید بهشتی ۱۳۹۷
۱۱ فایزه خالق زادگان کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی بررسی تغییرات بیماری زای ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به هر دو بیماری سرطان فامیلی روده بزرگ و کوتولگی به روش توالی یابی تمام اگزومی علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
12 محمدصادق خلیلیان دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان ریه مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان1397-1391 علوم پزشکی اصفهان 1397
13 سیدعرفان مجیدی دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان1397-1391 علوم پزشکی اصفهان 1397
14 کیوان مکتبی  دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سرطان‌های گوارشی پراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان1397-1391 علوم پزشکی اصفهان 1397
15 امیرعباس شیروانی دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سارکوما پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان1397-1391 علوم پزشکی اصفهان 1397
16 صلاح الدین اسماعیلی     مدل‌ جامع روایت پایستگان سرطان در پارادایم پیچیدگی شهید بهشتی تهران 1397
17 دل‌آرام عرب صالحی     تبیین سوگ پیچیده در مراقبین سوگوار بیماران مبتلا به سرطان و طراحی پروتکل مداخله در سوگ شهید بهشتی تهران 1397
18 اکرم غلامیان     بررسی تاثیر یک برنامه گروهی آموزشی-خودیاری بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان در

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان در سال1397

علوم پزشکی اصفهان 1397
19 راحله فلاح     مذهب/معنویت چگونه در احساس انسجام روانی زنان مبتلا به سرطان در زمان تشخیص بیماری نقش ایفا می کند: مطالعه ای بر تجربه زیسته بیماران مکسا، اصفهان 1397
20 نادر اباذری     اثربخشی مدیریت عدم قطعیت بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و آشفتگی روانشناختی بیماران دچار سرطان مغز استخوان مکسا، تهران 1397
21 محدثه هادی فروشانی     بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با استومی در بیماران دارای استومی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه  و بنیاد خیریه آلا سال 1397 علوم پزشکی اصفهان 1397
22 فاطمه فغانی     اثربخشی روان¬درمانی حمایتی گروهی بر رشد پس از آسیب،

تاب¬آوری و شفقت به خود بیماران مبتلا به سرطان

دانشگاه اردکان 1398
23 فاطمه دارابی دشتکی     بررسی تاثیر برنامه حمایتی همتایان بر کیفیت زندگی جنسی بیماران دارای استومی مراجعه کننده به مراکز منتخب شهراصفهان  در سال1398 علوم پزشکی اصفهان 1398
24 فاطمه پاکدل     مقایسه شیوه ي زندگی (کنترل کننده، حساس، خارپشتی، لاك پشتی، آفتاب پرستی، کمال گرایی) و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان با افراد عادي مراجعه کنند آزاد خوراسگان 1398
25 مرتضی امین منصور     مقایسه رگه هاي تاریک شخصیت خود شیفتگی،کمال گرایی

،ماکیاولیستی ،جامعه ستیزي

در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادي مراجعه کننده

آزاد خوراسگان 1398
26 کیومرث چلونگر     مطالعه چالش های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات مراقبت در منزل سالمندان از دیدگاه ارائه دهندگان خدمت علوم پزشکی اصفهان 1398
27 حسن سلطانی     نقش گروه های خونی(سیستمABO) در ابتالاء به افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش (بدون کولستومی(   1398
28 هاجر شیرنشان     طراحی مدل تصمیم یاربرای مدیریت عملیاتمراقبت درمنزل :مطالعه موردی مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا) دانشگاه صنعتی 1398
29 عاطفه بشیریان نژاد     تعیین نقش میانجی حمایت اجتماعی و نشخوار فکری در رابطه بین دوسوگرایی در ابراز هیجان با خستگی ناشی از سرطان و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به سرطان علوم پزشکی اصفهان 1399
30  عاطفه نوروزی     واکاوی تجربه زیسته کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در سه دوره تشخیص، درمان، بازتوانی دانشگاه اصفهان 1399
 31 محمدصادق خلیلیان     بررسی مقایسه ای ویژگی های بالینی، هیستوپاتولوژیک، اپیدمیولوژیک و مارکرهای مولکولی بیماران مبتلا به سرطان پستان پروژسترون مثبت علوم پزشکی اصفهان 1399
 32 ایمان محمد بیگی     بررسی مقایسه ای ویژگی های بالینی، هیستوپاتولوژیک، اپیدمیولوژیک و مارکرهای مولکولی بیماران مبتلا به سرطان پستان پروژسترون مثبت علوم پزشکی اصفهان 1399