عوارض خونی

بعضی از داروهای مورد استفاده در شیمی‌درمانی در فعالیت مغز استخوان اختلال ایجاد می‌کنند. کاهش سلول‌های خونساز که در مغز استخوان زندگی ‌می‌کنند، ممکن است به کاهش جمعیت سلول‌های خونی بیانجامد. کم شدن سلول‌های خونی، خود ‌می‌تواند عوارض دیگری را به همراه داشته باشد.