غربالگری، تشخیص و مرحله بندی

در این صفحه با علائم و نشانه های سرطان روده بزرگ آشنا شوید و در مورد آزمایش های غربالگری، تشخیصی و مرحله بندی سرطام کولورکتال اطلاعاتتان را افزایش دهید.

غربالگری و تشخیص

یافتن زود هنگام سرطان، هنگامی که توده  کوچک است و گسترش نیافته است، اغلب گزینه های بیشتری برای درمان موفقیت آمیز را امکان پذیر می کند. بعضی از سرطان­ها در مراحل اولیه ممکن است علائم و نشانه هایی داشته باشند که قابل مشاهده است، اما همیشه اینگونه نیست.

آیا پولیپ و سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه قابل تشخیص است؟

پروتکل انجمن سرطان آمریکا برای غربالگری سرطان روده بزرگ

آزمایشات غربالگری سرطان کولورکتال

علائم و نشانه های سرطان کولورکتال

آزمایشات تشخیصی و مرحله بندی سرطان روده بزرگ

آگاهی از گزارش آسیب شناسی(پاتولوژی)

مراحل سرطان کولورکتال و چشم انداز (پیش آگهی)

پس از تشخیص سرطان، مرحله بندی اطلاعات مهمی در مورد گسترش سرطان در بدن و پیش بینی  پاسخ به درمان ارائه می دهد.

مراحل سرطان کولورکتال

نرخ بقا در سرطان روده بزرگ

سؤالاتی که ممکن است درباره سرطان کولورکتال داشته باشید

در اینجا سؤالاتی وجود دارد که می توانید باپرسیدن آن ها از تیم مراقبت سرطان خود، به درک بهتری از تشخیص دقیق سرطان خود  و درمان آن برسید.

سؤالاتی که میتوانید از پزشک خود در مورد سرطان روده بزرگ بپرسید