مجوزها

هدف مکسا ارائه ی خدمات حمایتی و تسکینی در جامع ترین و کامل ترین شکل ممکن در سراسر کشور است. در این راستا، مکسا تاکنون موفق به اخذ مجوز های گوناگونی از سازمان های ذی ربط گردیده است. همچنین دریافت مجوز های دیگری در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها در مرحله بررسی توسط سازمان مربوطه و برخی دیگر در مرحله ی برنامه ریزی می باشد. در اینجا می توانید مجوز هایی که تاکنون موفق به اخذ آنها شده ایم را مشاهده کنید.

  • پروانه بهره‌برداری مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل در استان اصفهان
  • پروانه بهره‌برداری مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت در استان اصفهان
  • پروانه بهره‌برداری مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل در استان تهران
  • عضویت در هیئت مؤسس، شورای مرکزی (هیئت امنا) و هیئت مدیره شبکه ملی سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • عضویت در کارگروه طب تسکینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • پروانه بهره‌برداری مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل در استان قم
  • پروانه بهره‌برداری مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت تهران (در مراحل پایانی صدور)
  • موافقت اصولی مرکز تیپ ۲ سرطان در زمین بیمارستان وزیری (در حال انجام)
  • دستور نقشه برای ساخت مرکز جامع سرطان در زمین بیمارستان وزیری