مجوزها

هدف مکسا ارائه ی خدمات حمایتی و تسکینی در جامع ترین و کامل ترین شکل ممکن در سراسر کشور است. در این راستا، مکسا تاکنون موفق به اخذ مجوز های گوناگونی از سازمان های ذی ربط گردیده است. همچنین دریافت مجوز های دیگری در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها در مرحله بررسی توسط سازمان مربوطه و برخی دیگر در مرحله ی برنامه ریزی می باشد. در اینجا می توانید مجوز هایی که تاکنون موفق به اخذ آنها شده ایم را مشاهده کنید.

 

  • پروانه بهره‌برداری مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل در استان اصفهان
  • پروانه بهره‌برداری مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت در استان اصفهان
  • پروانه بهره‌برداری مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل در استان تهران
  • پروانه بهره‌برداری مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت تهران (در مراحل پایانی صدور)
  • موافقت اصولی مرکز تیپ ۲ سرطان در زمین بیمارستان وزیری (در حال انجام)
  • دستور نقشه برای ساخت مرکز جامع سرطان در زمین بیمارستان وزیری
  • عضویت در کارگروه طب تسکینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • عضویت در هیئت موسس، شورای مرکزی (هیئت امنا) و هیئت مدیره شبکه ملی سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Permissions and Licenses

Towards the goal of countrywide presentation of full spectrum supportive and palliative care services, MACSA has received several legal Permissions and Licenses from relevant national legislative organizations while more Permissions and Licenses are under review and some remain to be programed in future. Below comes the list of Permissions and Licenses currently held by MACSA.

Operation license for clinical services at home (home care) in Isfahan province

Operation license for clinical services at home (home care) in Tehran province

Operation license for preventive medicine and health promotion center in Isfahan province

Operation license for preventive medicine and health promotion center in Tehran province (Under review)

Agreement in-principle for cancer center type 2 in the land of Vaziri hospital (Under review)

Mapping allowance for comprehensive cancer center in the land of Vaziri hospital

Membership of Palliative Medicine task force of the Ministry of Health and Medical Education

Membership of the Founding Board, Central Council (Board of Trustees) and Board of Directors of the National Cancer Network of the Ministry of Health and Medical Education