مددکاری اجتماعی

در هنگام بروز بیماری، یکی از معضلات اصلی بیماران و خانواده آن‌ها درگیری با مشکلات جانبی مرتبط با بیماری در خصوص پیگیری درمان در مراکز درمانی، سردرگمی به منظور دسترسی به منابع درمانی موجود و همچنین مشکلات زندگی روزمره به ویژه در حیطه مهارت‌های زندگی می‌باشد.

در مکسا، مددکار اجتماعی نیازهای عاطفی، خانوادگی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بیماران را شناسایی و در راستای حل این مشکلات تلاش می‌کند. هماهنگی و تسهیل‌گری دریافت خدمات درمانی و مراقبتی کلیدی‌ترین وظیفه مددکار اجتماعی در مراقبت حمایتی و تسکینی می‌باشد. به‌گونه‌ای که مددکار راهبری بیمار و خانواده جهت پیمودن بهینه مسیر درمان و مراقبت را در هماهنگی کامل با پزشک معالج و پزشک طب تسکینی بر عهده دارد. مددکار اجتماعی اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز در هر مرحله از دریافت خدمات را به بیمار و خانواده ارائه می‌دهد و هماهنگی‌های لازم در تیم درمانی و مراقبتی را ایجاد نموده و تسهیل‌گری‌های لازم جهت دریافت خدمات را انجام می‌دهد.   

مددکار همچنین در راستای تامین تجهیزات درمانی مورد نیاز و پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده تلاش می‌کند. از طرفی فعالیت‌هایی گوناگون، که در راستای ارتقای وضعیت سلامت روانی، میزان مشارکت اجتماعی، مهارت‌های فردی و جمعی در تطابق با شرایط جدید ناشی از بیماری انجام می‌شوند نیز توسط واحد مددکاری اجتماعی مدیریت می‌شوند. فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری کلاس‌های آموزشی، اردوهای تفریحی و گـردشگری، کلاس‌های ورزشـی و رویداد‌های دوره‌ای مانند دوره‌های مهارت آموزی و جشن‌‌ها.

خدمات مشاوره‌ای

 • مدیریت پیامد‌های اجتماعی بیماری
 • مشاوره‌ آسیب‌های اجتماعی
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره‌ی شغلی

برقراری ارتباط با دیگر سازمان‌های حمایتی

 • برقراری ارتباط بین خیرین شخصی و مددجویان
 • معرفی بیماران نیازمند به سایر مراکز و ارگان‌های خیریه
 • برنامه‌ریزی برای ارائه تخفیف به بیماران در سایر مراکز بهداشتی-درمانی
 • عقد قرارداد با دیگر مراکز به جهت برگزاری کلاس های ورزشی،علمی و هنری

تجهیزات و هزینه‌های درمانی-مراقبتی:

 • تهیه‌ی لوازم مصرفی
 • کمک هزینه درمانی (ویژه‌ی خانواده‌های مستمند بیماران)
 • بسته‌های کمک معیشتی (ویژه‌ی خانواده‌های مستمند بیماران)

برنامه های تفریحی

 • برگزاری اردو
 • برنامه‌های آرامش روان
 • رویداد‌های دوره‌ای
 • راهنمایی بیماران در خصوص امکانات و تجهیزات درمانی
 • پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده
 • برگزاری کلاس‌ها و اردوهای تفریحی و گـردشگری
 • برگزاری کلاس‌های ورزشـی (شنا، یوگا و …)
 • برگزاری دوره‌های مهارت زندگی