مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی مشکلات عاطفی، خانوادگی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بیماران را شناسایی کرده و در راستای حل این مشکلات تلاش می‌کند. خدمات این واحد شامل راهنمایی بیماران در خصوص امکانات و تجهیزات درمانی، پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده، برگزاری کلاس‌ها و اردوهای تفریحی و گردشگری، برگزاری کلاس‌های ورزشی (شنا، یوگا و …) و برگزاری دوره‌های مهارت زندگی می‌باشد.

خدمات

  • راهنمایی بیماران در خصوص امکانات و تجهیزات درمانی
  • پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده
  • برگزاری کلاس‌ها و اردوهای تفریحی و گـردشگری
  • برگزاری کلاس‌های ورزشـی (شنا، یوگا و …)
  • برگزاری دوره‌های مهارت زندگی