مراقبت‌های پایان حیات

در بعضی از موارد ابتلا به سرطان، بیماری نسبت به درمان مقاومت نشان می دهد؛ یا گاهی به دلایل مختلف، امکان انجام درمان بیماری وجود ندارد. در این موارد، حال بیمار به مرور زمان رو به وخامت می رود. در این زمان، مراقبت های پزشکی با هدف حفظ کیفیت زندگی ادامه می یابند و نه درمان بیماری. این مراقبت ها در اواخر عمرِ بیمار، در تلاش برای ایجاد امکان یک مرگ راحت و یک پایان خوش برای زندگی او بر می آید. مجموعه این اقدامات که با هدف ارتقا یا حفظ کیفیت زندگی در واپسین روزهای حیات و همچنین افزایش کیفیت مرگ در فرد در آستانه مرگ انجام می‌پذیرد، مراقبت های انتهای حیات (End of life care) گفته می شوند. یکی از هدف های بنیادین مراقبت های حمایتی و تسکینی، در خصوص بیمارانی که امیدی برای بهبود بیماریشان وجود ندارد ارائه این دسته از مراقبت هاست. این گروه از مراقبت ها توسط یک تیم چند رشته ای، شامل پزشکان، پرستاران، روانشناسان و مراقبین معنوی ارائه می گردد که در موارد نیاز، ممکن است کارشناسانی از دیگر حوزه ها، همچون حقوق نیز به این تیم اضافه شوند.

 از آنجا که یکی از دغدغه های اصلی بیماران، در این شرایط، حضور در خانه و بهره مندی از حمایت عاطفی نزدیکان است، از مناسب ترین شیوه های ارائه مراقبت های انتهای حیات، ارائه آن در منزل خودِ بیمار است که توسط تیم های تخصصی مراقبت در منزل فراهم می شود. ما، در مکسا، مرگ در آرامش را کامل کننده زندگی با عزت می‌دانیم. مکسا مراقبت های انتهای حیات را در قالب تیم های تخصصی مراقبت در منزل ارائه می دهد.

شما می‌توانید جواب سوالات مختلف خود درخصوص سرطان و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را در تالار گفتمان http://macsa.ir/forum جستجو کنید.