مراقبت‌های پایان حیات

مراقبت‌‌های پایان عمر بخشی از مراقبت‌‌های تسکینی است. مراقبت‌‌های تسکینی ممکن است در هر مرحله از فرایند درمان ارائه شود. در حالی که که مراقبت‌‌های پایان عمر، صرفا نوع خاصی از مراقبت‌‌های تسکینی هستند که فقط برای بیمارانی که سرطان آنها پیشرفته است و انتظار می‌رود که شش ماه و یا کمترزندگی کنند، ارائه می‌شود. مراقبت‌‌های پایان عمر با هدف ارتقا یا حفظ کیفیت زندگی در واپسین روزهای حیات و فراهم کردن شرایط برای مرگِ با عزت انجام می‌پذیرد.

از آنجا که یکی از دغدغه‌‌های اصلی بیماران، در این شرایط، حضور در خانه و بهره مندی از حمایت عاطفی نزدیکان است، از مناسب ترین شیوه‌‌های ارائه‌ی مراقبت‌‌های انتهای حیات، ارائه‌ی آن در منزل خودِ بیمار است که توسط تیم‌‌های تخصصی مراقبت در منزل فراهم می‌شود.

این مراقبت‌‌ها با دادن خبر بد به بیمار و خانواده‌ی او آغاز می‌شود و بیمار را تا پایان حیات همراهی می‌کند. مراقبت‌‌های پایان عمر، با کنترل درد و دیگر علائم جسمی، پاسخ به چالش‌‌های معنوی، کمک به حل مسائل اجتماعی پیرامون او و ایجاد فضای آرامش روانی برای بیمار و خانواده، تلاش می‌کند تا یک مرگ راحت و یک پایان خوش را برای بیمار فراهم آورد. همچنین پس از فوت بیمار، خانواده را در گذار از سوگِ عزیزِ از دست رفته و بازگشت به شرایط طبیعی زندگی یاری می‌رساند.

در مراقبت‌‌های پایان عمر، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مراقبان معنوی نیز نقش پررنگی را ایفا می‌کنند.

 

 ما، در مکسا، مرگ در آرامش را کامل کننده زندگی با عزت می‌دانیم. مکسا مراقبت‌‌های انتهای حیات را بصورت رایگان، توسط تیم‌‌های تخصصی مراقبت در منزل ارائه می‌دهد.