در سال ۱۳۹۰ بر اساس دعوت اولیه‌ای که توسط پزشکان معالج به عمل آمد جهت آشنایی و نیاز سنجی معنوی بیماران صعب العلاج اولین گام شکل‌گیری تیم مراقبت معنوی برداشته شد.

در این راستا جلسات متعددی با حضور متخصصان مختلفی همچون دکتر حزینی، دکتر ایرج پور، دکتر ابطحی، دکتر کشاورز، دکتر صادق پور و دکتر احمدی فراز با محوریت نحوه‌ی ایجاد گروه مرافبت معنوی برگزار گردید.

در سال ۱۳۹۱ پس از شکل گیری تیم مراقبت معنوی در مکسا با فرآیند زیر نیاز سنجی معنوی بیماران برنامه‌ریزی شد:

  1. حضور در ۵۰ جلسه مراقبت در منزل به همراه تیم پزشکی
  2. ۱۰۰ مورد مصاحبه با بیماران و همراهان بیمار در بیمارستان سید الشهدا

در سال ۱۳۹۲ با شکل‌گیری کار گروه مراقبت معنوی با حضور دکتر احمدی فراز، دکتر موسوی زاده، دکتر شعربافچی‌زاده، دکتر رئیسی، دکتر مرندی، آقای ناجی و آقای قادری اقدام به تکمیل و تشکیل حدود ۲۵۰ ساعت جلسات علمی تخصصی فرآیند نیاز سنجی و تولید محتوا بر اساس الگوهای معنوی، روان شناختی با سه رویکرد محتوای دینی، روش علمی و متد روان شناختی گردید.

در سال ۱۳۹۳ بسته اولیه مراقبت معنوی به صورت آزمایشی با سه روش مشاوره فردی(۱۰۰جلسه)، مراقبت در منزل(۶۰ جلسه) و گروه درمانی(۱۸جلسه) اجرا شد.

در سال ۱۳۹۴ بسته نهایی ارائه مراقبت معنوی به بیماران صعب العلاج در قالب ۶ جلد کتاب و مقالات متعدد تدوین گردید.