مراکز بازتوانی سرطان

در حین درمان و پس از پایان درمان ابتدایی، بسیاری از بیماران با توجیه اینکه بهبودی نسبی یا کامل پیدا کرده‌اند مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند، در حالی که غالبأ تا مدت‌ها پس از درمان بیماران دچار مشکلات جسمی و روانی متعددی هستند که ناشی از عوارض بیماری و درمان‌ می‌باشد. در این شرایط بازتوانی بیمار و حتی خانواده برای رسیدن به حداکثر سلامت جسمی و روانی و عملکرد قابل قبول بسیار اهمیت دارد.

خدمات مراکز بازتوانی سرطان

  • مراقبت روان‌شناختی از طریق روان‌درمانی فردی، گروه درمانی، ویزیت روانپزشک، آموزش خانواده و …. به منظور کمک به بیمار و خانواده برای تطابق حداکثری با شرایط سخت پیش‌رو
  • مراقبت معنوی از طریق مشاوره فردی و گروه درمانی به منظور معنایابی و معنابخشی به ابعاد وجودی انسان در چهار مدار ارتباطی (با خدا، خود، خلق و خلقت) بر اساس الگوهای دینی و پاسخگویی به سوالات شرعی بیماران در خصوص شرایط مرتبط با بیماری
  • خدمات مددکاری اجتماعی شامل راهنمایی بیماران در خصوص امکانات و تجهیزات درمانی، پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ورزشی و اردوهای تفریحی و گـردشگری، به منظور مرتفع نمودن نیازهای عاطفی، خانوادگی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بیماران
  • پیشگیری و کنترل لنف ادم (ورم دست پس از جراحی پستان) از طریق آموزش و ویزیت‌های مکرر درمانی به منظور کاهش عوارضی از جمله سنگینی و درد و اختلال در عملکرد اندام
  • خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی از طریق اجرای تمرینات فیزیوتراپی و آموزش نحوه انجام آن‌ها به بیماران به منظور پیشگیری از بروز اختلالات حرکتی و بدشکلی اندام‌ها، به گونه‌ای که مانع پیشرفت اختلال به سمت شرایط غیرقابل برگشت شود.
  • آموزش مراقبت از استومی به منظور جلوگیری از بروز عفونت، زخم و …
  • مشاوره تغذیه به بیماران و پزشکان درمانگر به منظور تنظیم رژیم تغذیه‌ای مناسب برای مراحل مختلف درمان و همچنین کاهش خطر عود بیماری
  • مشاوره ژنتیک و پیشگیری از طریق ارائه مشاوره ژنتیک به خانواده‌ی بیماران مبتلا به سرطان، مراقبت و پیگیری افراد در معرض خطر بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی و برگزاری جلسات آموزش و مشاوره گروهی جهت بیماران و خانواده‌های آن‌ها به منظور شناسایی خانواده‌های پرخطر، سندروم‌های ارثی و ناقلین احتمالی نقائص ژنی مرتبط با سرطان