راه اندازی مرکز تماس شبانه‌روزی سرطان به صورت ملی

فقر اطلاعاتی و عدم دسترسی به اطلاعات موثق در مورد بیماری و روند پیشرفت و مداخلات مورد نیاز برای بیماران و خانواده آن‌ها و همچنین درزمینه پیشگیری برای عموم جامعه علاوه بر تحمیل رنج فراوان، مراجعات مکرر بیمارستانی را به همراه داشته و در مواقعی آسیب‌های جبران ناپذیری به بار می‌آورد. درحال حاضر مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء خدمات مشاوره تلفنی تخصصی را به بیش از ده هزار بیمار تحت پوشش خود در اصفهان و تهران ارائه می‌نماید و با پشتیبانی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله ساختمان مناسب جهت توسعه این خدمات در سطح ملی تامین گردیده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ این مرکز تلفن سراسری به بهره‌برداری خواهد رسید.

  • تکیل و بهره‌برداری بخش جدید طب تسکینی در بیمارستان فیروزگر تهران
  • راه‌اندازی نقاهتگاه (Hospice)