مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها مفهومی است در برگیرنده چالش‌هایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها در فعالیت‌های روزانه خود با آن روبرو هستند؛ از قبیل مسائل اجتماعی، فرا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و زیست محیطی.

ممکن است هدف اصلی سازمان‌ها کسب سود و به حداکثر رساندن ثروت ذینفعان و صاحبان سهام باشد؛ اما توجه به جنبه‌های اجتماعی – اقتصادی نیز می تواند جزء اهداف هر سازمانی قرار بگیرد.

زمانی که سازمان‌ها منافع ذینفعان خود را در ابعاد گستره تر آحاد جامعه در نظر بگیرند درواقع مفهوم مسئولیت اجتماعی به خوبی تعریف شده است، ذینفعان یک سازمان شامل سهام داران، کارکنان، مشتری‌ها، پیمانکارها، مصرف کنندگان، همسایه‌ها،محیط زیست، دانشگاه‌ها و به طور کلی آحاد جامعه می‌باشند. 

اگر شما مدیریت تمام یا بخشی از یک سازمان را بر عهده دارید، به نقش خود در اعتلای جامعه فکر کنید. سازمان شما چگونه می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی مردم نقش داشته باشد و چگونه می‌تواند زمین را به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کند؟ سلامت جامعه همیشه یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بوده است. این در حالی است که امروزه، سرطان به یک عامل مهم در تهدید سلامت و رفاه تبدیل شده است. مکسا، به عنوان تنها ارائه دهنده رایگان مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در ایران، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری خیر خواهانه سازمان شما در حوزه مسئولیت اجتماعی ایجاد نموده است. این سرمایه گذاری می‌تواند در قالب ارائه خدمات تخصصی یا عمومی مورد نیاز، تامین مایحتاج یا تامین اعتبار و بودجه‌ی مکسا صورت پذیرد. مکسا در به ثمر رسانیدن مسئولیت اجتماعی، یار و امانت دار سازمان شماست.