مشاوره حقوقی

 بیمار مبتلا به سرطان هم ممکن است درگیر فرایند‌های حقوقی و قانونی شود و در طول درمان و پیگیری برای بهبود با مسائل و مشکلات قانونی روبرو شود و احتیاج به مشاوره حقوقی داشته باشد.

مثلا یک بیمار مبتلا به سرطان که تبعه کشوری دیگر است و برای درمان مهاجرت کرده، ممکن است علاوه بر مسائل مربوط به مهاجرت، مثل آشنا نبودن با منطقه و مراکز درمانی  و زبان و غیره، با مسائل قانونی مربوط به اقامت روبرو می‌شود؛
یا مثلا فردی که در شرایط سخت کاری و در حالی که کارفرما متعهد به رعایت الزامات قانونی در قبال او نبوده، بیمار شده و اکنون می‌خواهد برای مسائل از کارافتادگی و جبران خسارت ناشی از کار اقدام کند

یا خانواده ای که پس از ابتلای پدر خانواده به بیماری، درگیر مسائلی مانند طلاق، حضانت، ارث و مثل آنها شده.

اگر شما هم دارای مشکلات حقوقی و قانونی هستید یا در این خصوص احتیاج به کمک دارید، می توانید برای مشاوره‌ی حقوقی به مکسا مراجعه کنید. مکسا با همکاری جمعی از وکلا و حقوقدانان خیر اندیش امکان استفاده‌ی بیماران و خانواده ایشان از مشاوره ی حقوقی را فراهم کرده است.

برای استفاده از مشاوره ی حقوقی، پس از مراجعه ی شما به واحد مددکاری، شرایطتان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نوع نیاز و اولویت آن، برای شما نوبت مراجعه به مکسا یا معرفی‌نامه برای مراجعه به مراکز همکار صادر می‌شود.

مشاورین حقوقی مکسا آماده‌ی کمک به بیماران و خانواده‌ی ایشان در جهت حل مشکلات و مسائل حقوقی هستند.