مشاوره حقوقی

بیمار مبتلا به سرطان هم ممکن است درگیر فرایند های حقوقی و قانونی شود و در طول درمان و پیگیری برای بهبود با مسائل و مشکلات قانونی روبرو شود. به طور مثال، بیمار مبتلا به سرطانی را در نظر بگرید که تبعه کشوری دیگر می‌باشد و برای درمان مهاجرت نموده است، این بیمار علاوه بر مسائل حاشیه ای که به سبب مهاجرت پیش آمده اعم از آشنا نبودن کامل با منطقه و مراکز درمانی و … با مسائل قانونی اقامت روبرو می‌شود؛
و یا به طور مثال فردی که در شرایط سخت کاری و در حالی که کارفرما متعهد به رعایت الزامات قانونی در قبال او نبوده، بیمار شده و اکنون می‌خواهد برای مسائل از کارافتادگی و جبران خسارت ناشی از کار اقدام کند یا خانواده ای که پس از ابتلای پدر خانواده به بیماری، درگیر مسائلی مانند طلاق، حضانت، ارث و …. گشته است …. همه و همه از نیازهایی هستند که توجه و تمرکز برای حل آن ها می تواند وضعیت روانی و اجتماعی جامعه را بهبود بخشد.
مشاورین حقوقی مکسا آماده ی کمک به بیماران و خانواده ی ایشان در جهت حل مشکلات و مسائل حقوقی در قالب جلسات مشاوره حقوقی خصوصی و عمومی هستند.