مقالات و کنگره‌ها

ردیف نام مقاله مجله و لینک مقاله نوع مقاله تاریخ نویسندگان فایل مقاله
1 Eight Essential Foods in Iranian Traditional Medicine and their Role in Health Promotion and Well‑being International Journal of Preventive Medicine مقاله مروری 1396
———
2017
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
2 Constipation in Iranian-Islamic Traditional Medicine: The Origin of Diseases Health scope مقاله مروری 1396
———
2017
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
3 A comparative study on cancer prevention principles between traditional Iranian medicine and classic medicine International Journal of Preventive Medicine (PubMed) مقاله مروری 1395
———
2016
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
4 Clinicopathological Analysis of Patients with Breast Cancer and Their Families Iranian journal of blood and cancer مقاله پژوهشی 1395
———
2016
مهرداد زینلیان
نفیسه حیدرزاده
همایون ناجی
محمدرضا شعربافچی زاده
5 Investigate the effect of palliative care on the satisfaction of patients with cancer who referred to Imam Reza Clinic-Seyedoshohada Hospital and Entekhab Center in Isfahan in 2014 International Journal of Medical Research &Health Sciences, مقاله پژوهشی 1395
———
2016
میراندا احمدنژاد
سید علی ناجی
عبدالرحیم حزینی
6 تأثیر مداخله‌ی معنوی گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان مجله دانشکده پزشکی اصفهان (علمی-پژوهشی) مقاله پژوهشی 1393
———
2015
مهدی احمدی فراز
نگار رییسی دهکردی
سید روح الله موسوی‌زاده
سلیمان قادری
7 Nutritional challenges in cancer patients and their families: a qualitative study Nutrition and food sciences research مقاله پژوهشی 1393
———
2015
نارسیس افقری
فریبرز مکاریان
علی ضرغام
8 Iranian Islamic traditional medicine: An ancient comprehensive personalized medicine Advanced Biomedical Research (PubMed) مقاله مروری 1393
———
2015
مهرداد زینلیان
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
محمدرضا شعربافچی
ردیف عنوان ارائه شده کنگره نحوه ارائه تاریخ نویسندگان دانلود
1 A Managerial Report: Establishment of Cancer Home Care Network in a Metropolis 22nd International Congress on Palliative Care ارائه شفاهی 1396
———-
2018
سوزان حجت
احمدرضا پورقادری
محمدرضا شعربافچی زاده
داوود نیکی
متین سیف الهی
عبدالرحیم حزینی
پونه پیرجانی
هما صمیمی
حسام ابوالقاسمی
 
2 A Centralized Management Model for Cancer Palliative Care Service Delivery: A Framework and Case Study 22nd International Congress on Palliative Care  ارائه شفاهی 1396
———-
2018
محمدرضا شعربفچی زاده
احمدرضا پورقادری
سوزان حجت
همایون ناجی اصفهانی
 
3 A comprehensive model for cancer prevention and early detection The second international personalize medicine congress ارائه پوستر 1396
———-
2018
نفیسه حیدرزاده
مهرداد زینلیان
زهرا صدری
محمدسجاد زارع
مهدی هادیان
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
مهرداد زینلیان
 
4 Familial Osteosarcoma in a large pedigree. A case report The second international personalize medicine congress ارائه شفاهی 1396
———-
2018
زهرا صدری
مهرداد زینلیان
نفیسه حیدرزاده
محمدسجاد زارع
مهدی هادیان
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
مهرداد زینلیان
 
5 A novel stop gain mutation in the MSH2 gene among a Persian family fulfilling classic Amsterdam criteria for lynch syndrome The second international personalize medicine congress ارائه پوستر 1396
———-
2018
مهرداد زینلیان
محمدحسن امامی
محمدامین طباطبایی فر
مرتضی هاشم زاده چالشتری
 
6 مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روان‌شناختی چهارمین همایش ملی سلامت معنوی ارائه پوستر 1395
———-
2017
محمد مهدی احمدی فراز
محمدرضا شعربافچی
سید روح‌الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
       
7 Providing a Comprehensive Palliative Care Service in Iran: a Wide Range Services by ALA Center West Asia Cancer Conference ارائه پوستر 1395
———-
2017
محمدرضا شعربافچی زاده
سوزان حجت
احمدرضا پورقادری
 
8 مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روان‌شناختی چهارمین همایش ملی سلامت معنوی ارائه پوستر 1395
———-
2017
محمد مهدی احمدی فراز
محمدرضا شعربافچی
سید روح‌الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
       
9 Genetic counseling for breast cancer patients at-risk for hereditary syndromes in Isfahan: a clinicopathological description 1st international & 8th annual Tehran breast cancer congress ارائه شفاهی کوتاه 1394
———-
2015
نفیسه حیدرزاده
مهرداد زینلیان
همایون ناجی
10 بررسی بالینی و اپیدمیولوژیک سرطان ارثی غیر پولیپی کولورکتال (HNPCC) در مرکز ایران پژوهش‌هاي كاربردي سرطان‌هاي شايع ايران (ارومیه) ارائه پوستر (مقاله کامل) 1393
———-
2014
مهرداد زینلیان
محمد حسن امامی
 
11 تاثیر آموزش تئوری انتخاب به کودکان مبتلا به سرطان در کاهش مشکلات روانشناختی آن­ها سومین همایش سراسرس طب در کودکان مبتلا به سرطان (محک) سخنرانی مریم شکرزاد
نگار رییسی
علیرضا معافی
ناهید رئیسی
علی ضرغام
 
12 رویا از دیدگاه روان‌شناسان غربی و اسلام همایش ملی سلامت در پرتو قرآن (تهران) ارائه پوستر (مقاله کامل) 1393
———-
2014
محبوبه مرادی قهدریجانی
عباسعلی شیروانی جوچی
  
13 شناسایی محورهای معنویت بیماران مبتلا به سرطان با استفاده از آیات قرآن برای رسیدن به آرامش(تحقیق کیفی) همایش ملی سلامت در پرتو قرآن (تهران) ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

1393
———-
2014
نفیسه جعفری
سید روح الله موسوی زاده
 
14 مراقبت معنوی بیماران مبتلا به سرطان  با محوریت دعا در مرکز کنترل سرطان انتخاب سومين همایش كشوري پيشگيري و درمان با طب مكمل (اصفهان) ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

1393
———-
2014
مهدی احمدی فراز
سید روح الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
 
15 گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) مقاوم به درمان کلاسیک با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانی سومين همایش كشوري پيشگيري و درمان با طب مكمل (اصفهان) ارائه پوستر

(مقاله کامل)

1393
———-
2014
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
16 گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به کبد چرب غیر‌الکلی (NAFLD) با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی‌بر طب سنتی سومين همایش كشوري پيشگيري و درمان با طب مكمل (اصفهان) ارائه پوستر

(مقاله کامل)

1393
———-
2014
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
17 گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به سندروم همپوشان کلانژیت اسکلروزان اولیه و هپاتیت اوتوایمیون (PSC-AIH overlap syndrome) با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانی سومين همایش كشوري پيشگيري و درمان با طب مكمل (اصفهان) ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

1393
———-
2014
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
18 Clinical aspects of microsatellite instabillity testing in colorectal cancer:systematic review کنگره بین المللی تغذیه تهران ارائه شفاهی کوتاه 1393
———-
2014
دکتر زینلیان  
19 سرطان پایان خط نیست: گزارش موردی ارائه بسته جامع مراقبت‌های حمایتی و تسکینی به بیماران مبتلا به سرطان در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر 1392
———-
2014
سید محمد مسعود مرندی
همایون ناجی
محمدرضا شعربافچی زاده
دینا علوی
نگار رئیسی دهکردی
 
20 مقایسه وضعیت سلامت روانی افراد مبتلا به بیماری سرطان و افراد سالم در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر 1392
———-
2014
محبوبه مرادی
نگار رئیسی دهکردی
 
21 عوامل استرس زای مرتبط با لنف ادم و نقش آموزش: یک مطالعه کیفی در  مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر 1392
———-
2014
نوشین پارسا گهر
نگار رئیسی دهکردی
 
22 اثربخشی امید درمانی گروهی معنا محور در بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آن‌ها بر کیفیت زندگی بیماران در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر 1392
———-
2014
نگار رئیسی دهکردی
هاجر براتیان
علی ضرغام