مقالات و کنگره‌ها

لیست مقالات

ردیف نام مقاله مجله و لینک مقاله نوع مقاله تاریخ نویسندگان فایل مقاله
۱ Eight Essential Foods in Iranian Traditional Medicine and their Role in Health Promotion and Well‑being International Journal of Preventive Medicine مقاله مروری ۱۳۹۶
———
۲۰۱۷
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
۲ Constipation in Iranian-Islamic Traditional Medicine: The Origin of Diseases Health scope مقاله مروری ۱۳۹۶
———
۲۰۱۷
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
۳ A comparative study on cancer prevention principles between traditional Iranian medicine and classic medicine International Journal of Preventive Medicine (PubMed) مقاله مروری ۱۳۹۵
———
۲۰۱۶
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
۴ Clinicopathological Analysis of Patients with Breast Cancer and Their Families Iranian journal of blood and cancer مقاله پژوهشی ۱۳۹۵
———
۲۰۱۶
مهرداد زینلیان
نفیسه حیدرزاده
همایون ناجی
محمدرضا شعربافچی زاده
۵ Investigate the effect of palliative care on the satisfaction of patients with cancer who referred to Imam Reza Clinic-Seyedoshohada Hospital and Entekhab Center in Isfahan in 2014 International Journal of Medical Research &Health Sciences, مقاله پژوهشی ۱۳۹۵
———
۲۰۱۶
میراندا احمدنژاد
سید علی ناجی
عبدالرحیم حزینی
۶ تأثیر مداخله‌ی معنوی گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان مجله دانشکده پزشکی اصفهان (علمی-پژوهشی) مقاله پژوهشی ۱۳۹۳
———
۲۰۱۵
مهدی احمدی فراز
نگار رییسی دهکردی
سید روح الله موسوی‌زاده
سلیمان قادری
۷ Nutritional challenges in cancer patients and their families: a qualitative study Nutrition and food sciences research مقاله پژوهشی ۱۳۹۳
———
۲۰۱۵
نارسیس افقری
فریبرز مکاریان
علی ضرغام
۸ Iranian Islamic traditional medicine: An ancient comprehensive personalized medicine Advanced Biomedical Research (PubMed) مقاله مروری ۱۳۹۳
———
۲۰۱۵
مهرداد زینلیان
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
محمدرضا شعربافچی

لیست کنگره‌ها

ردیف عنوان ارائه شده کنگره نحوه ارائه تاریخ نویسندگان دانلود
۱ A Managerial Report: Establishment of Cancer Home Care Network in a Metropolis ۲۲nd International Congress on Palliative Care ارائه شفاهی ۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
سوزان حجت
احمدرضا پورقادری
محمدرضا شعربافچی زاده
داوود نیکی
متین سیف الهی
عبدالرحیم حزینی
پونه پیرجانی
هما صمیمی
حسام ابوالقاسمی
 
۲ A Centralized Management Model for Cancer Palliative Care Service Delivery: A Framework and Case Study ۲۲nd International Congress on Palliative Care  ارائه شفاهی ۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
محمدرضا شعربفچی زاده
احمدرضا پورقادری
سوزان حجت
همایون ناجی اصفهانی
 
۳ A comprehensive model for cancer prevention and early detection The second international personalize medicine congress ارائه پوستر ۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
نفیسه حیدرزاده
مهرداد زینلیان
زهرا صدری
محمدسجاد زارع
مهدی هادیان
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
مهرداد زینلیان
 
۴ Familial Osteosarcoma in a large pedigree. A case report The second international personalize medicine congress ارائه شفاهی ۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
زهرا صدری
مهرداد زینلیان
نفیسه حیدرزاده
محمدسجاد زارع
مهدی هادیان
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
مهرداد زینلیان
 
۵ A novel stop gain mutation in the MSH2 gene among a Persian family fulfilling classic Amsterdam criteria for lynch syndrome The second international personalize medicine congress ارائه پوستر ۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
مهرداد زینلیان
محمدحسن امامی
محمدامین طباطبایی فر
مرتضی هاشم زاده چالشتری
 
۶ مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روان‌شناختی چهارمین همایش ملی سلامت معنوی ارائه پوستر ۱۳۹۵
———-
۲۰۱۷
محمد مهدی احمدی فراز
محمدرضا شعربافچی
سید روح‌الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
       
۷ Providing a Comprehensive Palliative Care Service in Iran: a Wide Range Services by ALA Center West Asia Cancer Conference ارائه پوستر ۱۳۹۵
———-
۲۰۱۷
محمدرضا شعربافچی زاده
سوزان حجت
احمدرضا پورقادری
 
۸ مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روان‌شناختی چهارمین همایش ملی سلامت معنوی ارائه پوستر ۱۳۹۵
———-
۲۰۱۷
محمد مهدی احمدی فراز
محمدرضا شعربافچی
سید روح‌الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
       
۹ Genetic counseling for breast cancer patients at-risk for hereditary syndromes in Isfahan: a clinicopathological description ۱st international & 8th annual Tehran breast cancer congress ارائه شفاهی کوتاه ۱۳۹۴
———-
۲۰۱۵
نفیسه حیدرزاده
مهرداد زینلیان
همایون ناجی
۱۰ بررسی بالینی و اپیدمیولوژیک سرطان ارثی غیر پولیپی کولورکتال (HNPCC) در مرکز ایران پژوهش‌های کاربردی سرطان‌های شایع ایران (ارومیه) ارائه پوستر (مقاله کامل) ۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهرداد زینلیان
محمد حسن امامی
 
۱۱ تاثیر آموزش تئوری انتخاب به کودکان مبتلا به سرطان در کاهش مشکلات روانشناختی آن­ها سومین همایش سراسرس طب در کودکان مبتلا به سرطان (محک) سخنرانی مریم شکرزاد
نگار رییسی
علیرضا معافی
ناهید رئیسی
علی ضرغام
 
۱۲ رویا از دیدگاه روان‌شناسان غربی و اسلام همایش ملی سلامت در پرتو قرآن (تهران) ارائه پوستر (مقاله کامل) ۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
محبوبه مرادی قهدریجانی
عباسعلی شیروانی جوچی
  
۱۳ شناسایی محورهای معنویت بیماران مبتلا به سرطان با استفاده از آیات قرآن برای رسیدن به آرامش(تحقیق کیفی) همایش ملی سلامت در پرتو قرآن (تهران) ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
نفیسه جعفری
سید روح الله موسوی زاده
 
۱۴ مراقبت معنوی بیماران مبتلا به سرطان  با محوریت دعا در مرکز کنترل سرطان انتخاب سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان) ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی احمدی فراز
سید روح الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
 
۱۵ گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) مقاوم به درمان کلاسیک با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانی سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان) ارائه پوستر

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
۱۶ گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به کبد چرب غیر‌الکلی (NAFLD) با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی‌بر طب سنتی سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان) ارائه پوستر

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
۱۷ گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به سندروم همپوشان کلانژیت اسکلروزان اولیه و هپاتیت اوتوایمیون (PSC-AIH overlap syndrome) با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانی سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان) ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
۱۸ Clinical aspects of microsatellite instabillity testing in colorectal cancer:systematic review کنگره بین المللی تغذیه تهران ارائه شفاهی کوتاه ۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
دکتر زینلیان  
۱۹ سرطان پایان خط نیست: گزارش موردی ارائه بسته جامع مراقبت‌های حمایتی و تسکینی به بیماران مبتلا به سرطان در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر ۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
سید محمد مسعود مرندی
همایون ناجی
محمدرضا شعربافچی زاده
دینا علوی
نگار رئیسی دهکردی
 
۲۰ مقایسه وضعیت سلامت روانی افراد مبتلا به بیماری سرطان و افراد سالم در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر ۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
محبوبه مرادی
نگار رئیسی دهکردی
 
۲۱ عوامل استرس زای مرتبط با لنف ادم و نقش آموزش: یک مطالعه کیفی در  مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر ۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
نوشین پارسا گهر
نگار رئیسی دهکردی
 
۲۲ اثربخشی امید درمانی گروهی معنا محور در بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آن‌ها بر کیفیت زندگی بیماران در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء) اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران) ارائه پوستر ۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
نگار رئیسی دهکردی
هاجر براتیان
علی ضرغام