مقالات و کنگره‌ها

لیست مقالات

ردیفنام مقالهمجله و لینک مقالهنوع مقالهتاریخنویسندگانفایل مقاله
۱Eight Essential Foods in Iranian Traditional Medicine and their Role in Health Promotion and Well‑beingInternational Journal of Preventive Medicineمقاله مروری۱۳۹۶
———
۲۰۱۷
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
۲Constipation in Iranian-Islamic Traditional Medicine: The Origin of DiseasesHealth scopeمقاله مروری۱۳۹۶
———
۲۰۱۷
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
۳A comparative study on cancer prevention principles between traditional Iranian medicine and classic medicineInternational Journal of Preventive Medicine (PubMed)مقاله مروری۱۳۹۵
———
۲۰۱۶
مهرداد زینلیان
مهدی اسحاقی
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
صدیقه عسگری
۴Clinicopathological Analysis of Patients with Breast Cancer and Their FamiliesIranian journal of blood and cancerمقاله پژوهشی۱۳۹۵
———
۲۰۱۶
مهرداد زینلیان
نفیسه حیدرزاده
همایون ناجی
محمدرضا شعربافچی زاده
۵Investigate the effect of palliative care on the satisfaction of patients with cancer who referred to Imam Reza Clinic-Seyedoshohada Hospital and Entekhab Center in Isfahan in 2014International Journal of Medical Research &Health Sciences,مقاله پژوهشی۱۳۹۵
———
۲۰۱۶
میراندا احمدنژاد
سید علی ناجی
عبدالرحیم حزینی
۶تأثیر مداخله‌ی معنوی گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطانمجله دانشکده پزشکی اصفهان (علمی-پژوهشی)مقاله پژوهشی۱۳۹۳
———
۲۰۱۵
مهدی احمدی فراز
نگار رییسی دهکردی
سید روح الله موسوی‌زاده
سلیمان قادری
۷Nutritional challenges in cancer patients and their families: a qualitative studyNutrition and food sciences researchمقاله پژوهشی۱۳۹۳
———
۲۰۱۵
نارسیس افقری
فریبرز مکاریان
علی ضرغام
۸Iranian Islamic traditional medicine: An ancient comprehensive personalized medicineAdvanced Biomedical Research (PubMed)مقاله مروری۱۳۹۳
———
۲۰۱۵
مهرداد زینلیان
همایون ناجی
سید محمد مسعود مرندی
محمدرضا شعربافچی

لیست کنگره‌ها

ردیفعنوان ارائه شدهکنگرهنحوه ارائهتاریخنویسندگاندانلود
۱A Managerial Report: Establishment of Cancer Home Care Network in a Metropolis۲۲nd International Congress on Palliative Careارائه شفاهی۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
سوزان حجت
احمدرضا پورقادری
محمدرضا شعربافچی زاده
داوود نیکی
متین سیف الهی
عبدالرحیم حزینی
پونه پیرجانی
هما صمیمی
حسام ابوالقاسمی
 
۲A Centralized Management Model for Cancer Palliative Care Service Delivery: A Framework and Case Study ۲۲nd International Congress on Palliative Care ارائه شفاهی۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
محمدرضا شعربفچی زاده
احمدرضا پورقادری
سوزان حجت
همایون ناجی اصفهانی
 
۳A comprehensive model for cancer prevention and early detectionThe second international personalize medicine congressارائه پوستر۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
نفیسه حیدرزاده
مهرداد زینلیان
زهرا صدری
محمدسجاد زارع
مهدی هادیان
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
مهرداد زینلیان
 
۴Familial Osteosarcoma in a large pedigree. A case reportThe second international personalize medicine congressارائه شفاهی۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
زهرا صدری
مهرداد زینلیان
نفیسه حیدرزاده
محمدسجاد زارع
مهدی هادیان
محمدرضا شعربافچی زاده
همایون ناجی
مهرداد زینلیان
 
۵A novel stop gain mutation in the MSH2 gene among a Persian family fulfilling classic Amsterdam criteria for lynch syndromeThe second international personalize medicine congressارائه پوستر۱۳۹۶
———-
۲۰۱۸
مهرداد زینلیان
محمدحسن امامی
محمدامین طباطبایی فر
مرتضی هاشم زاده چالشتری
 
۶مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روان‌شناختیچهارمین همایش ملی سلامت معنویارائه پوستر۱۳۹۵
———-
۲۰۱۷
محمد مهدی احمدی فراز
محمدرضا شعربافچی
سید روح‌الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
  
۷Providing a Comprehensive Palliative Care Service in Iran: a Wide Range Services by ALA CenterWest Asia Cancer Conferenceارائه پوستر۱۳۹۵
———-
۲۰۱۷
محمدرضا شعربافچی زاده
سوزان حجت
احمدرضا پورقادری
 
۸مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روان‌شناختیچهارمین همایش ملی سلامت معنویارائه پوستر۱۳۹۵
———-
۲۰۱۷
محمد مهدی احمدی فراز
محمدرضا شعربافچی
سید روح‌الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
  
۹Genetic counseling for breast cancer patients at-risk for hereditary syndromes in Isfahan: a clinicopathological description۱st international & 8th annual Tehran breast cancer congressارائه شفاهی کوتاه۱۳۹۴
———-
۲۰۱۵
نفیسه حیدرزاده
مهرداد زینلیان
همایون ناجی
۱۰بررسی بالینی و اپیدمیولوژیک سرطان ارثی غیر پولیپی کولورکتال (HNPCC) در مرکز ایرانپژوهش‌های کاربردی سرطان‌های شایع ایران (ارومیه)ارائه پوستر (مقاله کامل)۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهرداد زینلیان
محمد حسن امامی
 
۱۱تاثیر آموزش تئوری انتخاب به کودکان مبتلا به سرطان در کاهش مشکلات روانشناختی آن­هاسومین همایش سراسرس طب در کودکان مبتلا به سرطان (محک)سخنرانیمریم شکرزاد
نگار رییسی
علیرضا معافی
ناهید رئیسی
علی ضرغام
 
۱۲رویا از دیدگاه روان‌شناسان غربی و اسلامهمایش ملی سلامت در پرتو قرآن (تهران)ارائه پوستر (مقاله کامل)۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
محبوبه مرادی قهدریجانی
عباسعلی شیروانی جوچی
  
۱۳شناسایی محورهای معنویت بیماران مبتلا به سرطان با استفاده از آیات قرآن برای رسیدن به آرامش(تحقیق کیفی)همایش ملی سلامت در پرتو قرآن (تهران)ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
نفیسه جعفری
سید روح الله موسوی زاده
 
۱۴مراقبت معنوی بیماران مبتلا به سرطان  با محوریت دعا در مرکز کنترل سرطان انتخابسومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان)ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی احمدی فراز
سید روح الله موسوی زاده
نگار رئیسی
سلیمان قادری
 
۱۵گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) مقاوم به درمان کلاسیک با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانیسومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان)ارائه پوستر

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
۱۶گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به کبد چرب غیر‌الکلی (NAFLD) با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی‌بر طب سنتیسومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان)ارائه پوستر

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
۱۷گزارش یک مورد درمان موفق بیمار مبتلا به سندروم همپوشان کلانژیت اسکلروزان اولیه و هپاتیت اوتوایمیون (PSC-AIH overlap syndrome) با استفاده از روش اصلاح مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانیسومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل (اصفهان)ارائه شفاهی

(مقاله کامل)

۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
مهدی اسحاقی
مهرداد زینلیان
 
۱۸Clinical aspects of microsatellite instabillity testing in colorectal cancer:systematic reviewکنگره بین المللی تغذیه تهرانارائه شفاهی کوتاه۱۳۹۳
———-
۲۰۱۴
دکتر زینلیان 
۱۹سرطان پایان خط نیست: گزارش موردی ارائه بسته جامع مراقبت‌های حمایتی و تسکینی به بیماران مبتلا به سرطان در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء)اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران)ارائه پوستر۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
سید محمد مسعود مرندی
همایون ناجی
محمدرضا شعربافچی زاده
دینا علوی
نگار رئیسی دهکردی
 
۲۰مقایسه وضعیت سلامت روانی افراد مبتلا به بیماری سرطان و افراد سالم در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء)اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران)ارائه پوستر۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
محبوبه مرادی
نگار رئیسی دهکردی
 
۲۱عوامل استرس زای مرتبط با لنف ادم و نقش آموزش: یک مطالعه کیفی در  مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء)اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران)ارائه پوستر۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
نوشین پارسا گهر
نگار رئیسی دهکردی
 
۲۲اثربخشی امید درمانی گروهی معنا محور در بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آن‌ها بر کیفیت زندگی بیماران در مرکز کنترل سرطان انتخاب (وابسته به موسسه خیریه آلاء)اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان (تهران)ارائه پوستر۱۳۹۲
———-
۲۰۱۴
نگار رئیسی دهکردی
هاجر براتیان
علی ضرغام