مسئول واحد سامانه ملی آلا «سما»

دکتر جلال کشاورز

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۸۹

مدرک تحصیلی

پزشکی عمومی-پزشک طب تسکینی

سوابق اجرایی

  • پزشک شبکه مراقبت در منزل مکسا
  • مشاور پزشکی تلفنی مکسا 
  • کارشناس مسئول بیماری های غیر واگیر استان اصفهان
  • معاون اجرائی خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مدیر بیمارستان عیسی بن مریم(ع)
  • مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان
  • معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم